Menu English

IGOtalk wonen in Rotterdam

Een mooie dialoog over de toekomst van wonen in Rotterdam

Steeds meer mensen hebben moeite met het vinden van een betaalbare woning. De Gemeente Rotterdam werkt daarom aan het Rotterdams Woonprogramma. Een visie waarin staat hoe Rotterdam zich de komende jaren wil ontwikkelen als fijne stad om in te wonen. Op 9 november tijdens de IGOtalk gingen we hierover in gesprek met sprekers van de Gemeente Rotterdam, VORM, Amvest, Vers Beton en twee studenten. Onder leiding van Daniel de Witte, docent Bouwkunde deelden zij hun inzichten en benoemden uitdagingen waaruit een waardevolle discussie ontstond over de toekomst van wonen in Rotterdam.

Het Rotterdams Woonprogramma

Ingrid de Bont, Chanda de Korte en Ilham  Boulahian hebben vanuit hun rol als Beleidsadviseur Wonen bij de Gemeente Rotterdam, het Rotterdamse Woonprogramma toegelicht. Deze visie focust zich op het bevorderen van betaalbaar wonen voor diverse doelgroepen. Onder andere door maatregelen te nemen om de beschikbaarheid van betaalbare woningen te vergroten, ervoor te zorgen dat de woningmarkt toegankelijk is voor verschillende inkomensgroepen en dat wijken toekomstbestendig en vitaal zijn. Het bijzondere aan deze woonvisie is dat de gemeente een jaar lang alle belangrijke stakeholders in de stad heeft betrokken bij het tot stand brengen van die visie. Denk hierbij aan verschillende typen bewoners, maar ook de ontwikkelaars en woningcorporaties. Dit maakt het een echt stadsproject voor en door Rotterdam. Daarbij is dit geen statisch document dat slechts één keer in de vijf jaar wordt herzien. Ook tussentijds blijft de gemeente in gesprek met alle betrokkenen. De woningmarkt is immers continu in ontwikkeling. Het Rotterdamse Woonprogramma daarom ook.

De Kaai: inclusieve stadswijk voor iedereen

Een mooi voorbeeld van bouwen in Rotterdam is het project De Kaai. VORM transformeert samen met Amvest het voormalige terrein van de Unileverfabriek op Rotterdam-Zuid tot een nieuw woongebied met ongeveer 1000 woningen. Marloes de Herder, projectmanager bij VORM en Niek Pleijsier ontwikkelingsmanager bij Amvest vertelden hier meer over. Zo wordt 60% van de woningen betaalbaar, waarvan 50% in het midden-duur segment valt omdat daar een groot te kort aan is. 10% wordt sociale woningbouw. Dit is niet verplicht, omdat de Kop van Zuid al voor 90% uit sociale huur bestaat, maar voor de verbinding in de wijk hebben ze hier wel voor gekozen. Ze hopen hiermee de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Van sociale huur naar een betaalbare woning en van oude sociale huur naar nieuwe sociale huur. Zo kunnen de woningcorporaties de oude sociale huurwoningen verduurzamen, zodat ook hier de kwaliteit van wonen omhoog gaat.

Is betaalbaar ook écht betaalbaar?

De plannen van de gemeente, VORM en Amvest stemmen Dominique van de Ree, student Bouwkunde hoopvol. Maar een terechte vraag die zij stelde is ‘wat verstaan we dan onder betaalbaar? Is betaalbaar ook écht betaalbaar?’ De gemeente hanteert hiervoor de norm van de huurtoeslag. Voor jongeren onder de 23 betekent dat een huur van maximaal 452 euro. Ben je ouder? Dan ligt die grens op 808 euro en bij middelhuur rekenen ze een huur tot 1100 euro per maand ook als betaalbaar. Het lastige hieraan is dat studenten en jong professionals nog geen hoog inkomen hebben en vaak niet lang genoeg ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Daardoor zijn ze aangewezen op de duurdere particuliere verhuur. Het is daarom belangrijk dat de gemeente – naast die betaalbare woningen – ook zorgt voor het omlaag brengen van die wachttijden.

Het borgen van de esthetische kwaliteiten van een wijk

Uit de zaal wordt de zorg geuit of het snel bouwen van goedkope woningen niet leidt tot standaard woningen. Hoe voorkomen we dat dit ten koste gaat van de vormgeving van de gebouwde omgeving? Niek legt uit dat, dat inderdaad een optie is. Het bouwen van vierkante blokken, zo snel en goedkoop mogelijk. Maar zo gaan zij niet te werk bij het project De Kaai. Daar staat de geschiedenis van de locatie centraal. Zo renoveren zij een aantal oude gebouwen, behouden ze de oude structuren van de wijk en zijn de oude straten het uitgangspunt van hun ontwerp. Binnen die kaders ontwerpen zij de nieuwe woningen die er moeten gaan komen. Teun, redacteur Architectuur en Stedelijke Ontwikkeling bij Vers Beton wordt hier wel warm van. “Deze manier van te werk gaan daagt je uit om creatief te zijn en om mooie ontwerpbeslissingen te maken die passen bij de geschiedenis, het karakter en de behoefte van de wijk.”

Wat voor soort professional is hiervoor nodig?

Naast dat onze studenten tegen deze problematiek aanlopen, leiden wij ze tegelijk ook op om die gebouwde omgeving te kunnen ontwikkelen, bouwen en beheren. We vroegen de gemeente daarom wat onze studenten moeten kunnen, om een bijdrage te kunnen leveren aan die woonvisie. Chanda gaf aan dat kennis over het toekomstbestendig, duurzaam en levensloopbestendig maken van woningen heel belangrijk is. Zodat ze weten hoe ze woningen moeten bouwen voor elke Rotterdammer en niet specifiek voor één doelgroep. Irina Nesterenko, student Ruimtelijke Ontwikkeling neemt deze wens mee. Haar droom is namelijk om in de toekomst vanuit haar vakgebied iets voor de stad en haar inwoners te kunnen betekenen op het gebied van betaalbaar en vitaal wonen.

Een mooie dialoog

Het was een mooie dialoog tussen de sprekers en het publiek. Er is een breed scala aan inzichten en belangrijke kwesties naar voren gekomen die de stadsontwikkeling en huisvesting in Rotterdam beïnvloeden. Zo hebben we het ook nog gehad over flexibel wonen, studentenhuisvesting en campussen, duurzaamheid, circulair bouwen, innovatieve woonvormen, mobiliteit en parkeeruitdagingen. Als belangrijkste uitsmijter werd de betrokkenheid van diverse stakeholders benadrukt. Die betrokkenheid is essentieel voor een succesvolle en inclusieve stadsontwikkeling. Mocht jij daarom nog input willen leveren aan het Rotterdamse Woonprogramma, dan kan dat tijdens de inspreekdagen op 16 en 17 januari. Meedoen? Stuur dan een mail naar wonenso@rotterdam.nl

Lees gratis Vers Beton

Wist jij dat je als student en medewerker van Hogeschool Rotterdam Vers Beton gratis kunt lezen? Een deel van de artikelen zit achter een betaalmuur. Door op Vers Beton in te loggen met je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam heb je toegang tot alle artikelen.  

IGOtalk

De IGOtalk wordt één keer per onderwijskwartaal georganiseerd voor studenten en medewerkers van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving van Hogeschool Rotterdam en voor alle andere geïnteresseerden binnen en buiten de hogeschool. We koppelen de thema’s aan (één van) de zes maatschappelijke opgaven waaraan wij ons onderwijs hebben verbonden. Met als doel te inspireren, discussies op gang te brengen over de inhoud en te laten zien waarom opgavegericht onderwijs zo belangrijk is.

Energietransitie, Circulariteit, Klimaatadaptatie, Leefbaarheid & Inclusiviteit, Digitalisering en Huisvesting

16 november 2023

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen