Menu Zoeken English

De opleiding is toegankelijk voor mensen met een erkend diploma bachelor fysiotherapie.

EVC-procedure Hogeschool Rotterdam

Wanneer je interesse hebt in het aanvragen van vrijstellingen voor onderdelen van een bepaalde masteropleiding, kun je met ons contact opnemen. In de procedure worden competenties getoetst aan de hand van beroepsproducten met bijbehorende criteria.

Wij beoordelen over welke competenties je in voldoende mate beschikt. De beoordeling vormt de basis voor het behalen van vrijstellingen voor onderwijsactiviteiten.

Meer informatie bij de programmaleider:

Daan Spanjersberg, d.e.h.spanjersberg@hr.nl

Aanvraag

De aanvraag met bijbehorende stukken moeten worden aangeleverd bij de programmaleider Daan Spanjersberg: d.e.h.spanjersberg@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.