Menu Zoeken English

Beroepen

van de opleiding Physician Assistant (algemeen)

De nieuwe kennis en vaardigheden die de aankomend physician assistant in de masteropleiding verwerft, hebben alles te maken met die verschillende beroepsrollen.

De physician assistant oefent verschillende rollen uit:

Adviseur

Je draagt kennis en vaardigheden op jouw deskundigheidsgebied over aan je eigen, maar ook aan andere beroepsgroepen binnen de organisatie. Je kunt een bijdrage leveren aan opleiding en vaardigheidstraining van medisch studenten, arts-assistenten, verpleegkundigen en paramedici. Daarnaast heb je als physician assistant een adviserende en consulterende functie voor patiënten.

Begeleider

Je biedt als physician assistant ook psychosociale begeleiding, waarbij je rekening houdt met de ziektegeschiedenis van de patiënt en uiteenlopende achtergrondsituaties, zoals sociaal-economische en culturele verschillen. Communiceren met patiënten is een vanzelfsprekend onderdeel van je werk.

Deskundige

Je hebt een belangrijke rol in de medische zorg binnen een deelgebied van de geneeskunde. Het gaat dan met name om het overnemen van (geprotocolleerde) medische standaardtaken van artsen, vanuit taakherschikking of substitutie.

Medebehandelaar

Je houdt zelfstandig spreekuur, verricht je consulten en verleent patiëntenzorg; op een eigen, afgebakend terrein verricht je diagnostiek. Aan de hand van een diagnose stel je een behandelplan op en participeer je in de behandeling. Je hebt geleerd om een ingestelde behandeling of therapie te evalueren en zonodig aan te passen. Dit alles doe je op basis van de samenwerkingsafspraken met de medisch specialist.

Onderzoeker

Je hebt relevante kennis van wetenschappelijk onderzoek, kunt de resultaten kritisch beoordelen, analyseren, evalueren en toepassen in de praktijk (evidence based practice). Als physician assistant kun je een praktijkprobleem signaleren en hierbij specifieke onderzoeksvragen formuleren. Vervolgens kun je zelfstandig of samen met anderen een praktijkgericht onderzoek uitvoeren.

Professional

Je bent in staat je eigen werkzaamheden adequaat te organiseren, te zorgen voor je eigen deskundigheid en prioriteiten te stellen om effectief en efficiënt te kunnen werken. Je handelt in overeenstemming met wettelijke bepalingen en volgens de normen van de beroepsgroep en past methoden van kwaliteitszorg toe.

Regisseur

Je regelt de dagelijkse gang van zaken voor bepaalde groepen patiënten. Je delegeert de verdere diagnostische en therapeutische zorg aan de beste ter zake kundige professional van het multidisciplinaire team. Je neemt verantwoordelijkheid voor de zorg- en dienstverlening aan de individuele patiënt in de ketenzorg, waarbij continuïteit en veiligheid de leidende principes zijn.

Kwaliteitsregister voor PA's

De NAPA voert een kwaliteitsregister voor PA's, zoals ook de paramedici (logopedist, orthoptist, enzovoorts) dat kennen. Meer informatie vind je op de site van NAPA.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen