Menu Zoeken English

Verminderen impact overstromingen in Pekalongan

Waterschap Schieland en Krimpenerwaard

Onderzoek naar mogelijkheden impactvermindering overstromingen Pekalong voor Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Vraagstelling

Tijdens onze stage in Indonesië hebben we aan de volgende vraagstukken gewerkt: Wat zijn de mogelijkheden om water onder natuurlijk verhang af te voeren en zo de overstromingen te verminderen? Welke stakeholders (organisaties) zijn actief in het plangebied en hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Aanpak

In Nederland hebben we eerst twee weken onderzoek gedaan naar de stad Pekalongan. Het was voor ons een volstrekt onbekend gebied, dus goed vooronderzoek was nodig. In Indonesië is veel veldwerk verricht en hebben we organisaties geïnterviewd. Gelukkig waren we niet helemaal op onszelf aangewezen. De vriendelijke bevolking en collega’s hebben ons geholpen met ons onderzoek.

Resultaat

In vier maanden hebben we een adviesrapport opgeleverd aan onze opdrachtgever. Hierin stellen wij mogelijkheden voor drainage onder vrij verval en aanbevelingen betreft vervolg onderzoek. Door op strategische locaties sluizen te plaatsen kan water uit overstroomde gebieden afgevoerd worden met laag tij in zee. We hebben de eindresultaten en aanbevelingen in Indonesië en Nederland gepresenteerd. De reacties waren erg positief. Ons rapport en de onderzoeksartikelen zijn hieronder te vinden.

Opleiding(en)

  • Watermanagement

Type

Stage

Aan dit project werkten mee

T.W. de Bruijn, T.B. De Waele

Begeleider(s)

Nadine Plomp

Downloads

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen