Menu English

Introductie

Inleiding

Bij het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) van Hogeschool Rotterdam (HR) werken we aan een inclusieve leeromgeving met gelijke kansen voor iedereen. Als lerarenopleiding streven we naar enthousiaste en bekwame leraren.

In het Cluster Talen hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan een uitdagend en toegankelijk curriculum. We hebben studiekeuzechecktrajecten en remediërend onderwijs geïntegreerd om de overstap naar het hbo soepel te laten verlopen. Onze curricula zijn opgebouwd volgens een concentrisch model, waardoor studenten de tijd krijgen om zich te oriënteren, te verdiepen en uiteindelijk als startbekwame leraren te handelen.

Leren neemt een centrale plaats in onze onderwijsvisie in. We streven naar een gevoel van betrokkenheid en 'sense of belonging' door actieve betrokkenheid van studenten bij de inrichting van het onderwijs. Het verheugt ons te zien dat steeds meer studenten zich verbonden voelen, wat tot uiting komt in hun enthousiaste deelname aan diverse sociale en academische activiteiten.

Met Profileren 2.0 willen we ons keuzeonderwijs transformeren tot een plek waar cursisten gedurende de hele hoofdfase hun eigen leervragen en interessegebieden kunnen verkennen. Professionele identiteit, persoonlijke ontwikkeling en externe participatie staan centraal. Profileren 2.0 biedt een unieke gelegenheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van leraren en samen te werken aan nog beter onderwijs. Profileren 2.0 verwelkomt jullie graag om samen te bouwen aan de toekomst van het onderwijs!

Waarom

Bij de lerarenopleiding Talen van Hogeschool Rotterdam volgen studenten een curriculum dat is gebaseerd op landelijk vastgestelde eindtermen, zoals de kennisbases, het Europees Referentiekader (ERK) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel.

Naast het aanbodgerichte onderwijs is er een sterke interesse in benaderingen die zelfsturing stimuleren. Zelfsturing en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces verhogen de motivatie tot studeren. Het blijkt dat mensen gemotiveerder zijn voor werk en leren als wordt ingespeeld op behoeften aan bekwaamheidsontwikkeling, zelfsturing en het leggen van verbindingen met anderen.

Met de introductie van Profileren 2.0 creëren we in ons curriculum een ruimte waar studenten hun vragen en ideeën over taal, cultuur, didactiek of pedagogiek kunnen verkennen en verdiepen. Deze plek biedt ruimte voor creativiteit en innovatie, een laboratorium waar geëxperimenteerd mag worden met uitdagend en inhoudelijk interessant onderwijs.

In Profileren 2.0 staat het docentschap centraal. Studenten worden uitgedaagd om te reflecteren op wie ze nu zijn als leraar, wat ze kunnen en wie ze willen zijn in hun toekomstige beroep. Het draait om gericht inschatten van wat onderwijs-pedagogisch wenselijk is en de vorming van de hele persoon. De profilering is ontworpen voor alle cursisten, ongeacht hun achtergrond of ervaring.

Profileringslijnen

Voor Profileren 2.0 vier profileringslijnen ontwikkeld:

 • de lijnen Taal & Cultuur
 • Bilingual Teaching Track
 • Pedagogiek
 • (digitale) Didactiek.

Wij maken onderscheid tussen onderwijs en praktijk door elke module op te splitsen in twee delen: het volgen van onderwijs op de HR af te ronden met een summatieve toets en het uitvoeren van een praktijkopdracht gerelateerd aan de inhoud van de module. Cursisten kunnen het onderwijs volgen zonder de praktijkopdracht uit te voeren maar kunnen de praktijkopdracht niet uitvoeren zonder het onderwijs gevolgd te hebben.

Daarnaast zijn er Open Modules. Open Modules kunnen in al onze leerlijnen ingezet worden. Zij stellen cursisten in de gelegenheid om:

 • te werken aan opdrachten van opdrachtgevers (Opdrachtgeversmodule)
 • samen met docenten hun eigen onderwijs te verbeteren (Student-Voicemodule)
 • onderzoek te doen naar realistische opdrachten (Onderzoeksmodule)
 • om veranderingen in hun schoolorganisatie in te voeren (change-agentmodule)
 • eerder verworven competenties in te brengen (EVC-module).

Profileringslijnen

Digitale didactiek

Binnen de profileringslijn Digitale didactiek onderscheiden we op dit moment onderstaande modules:

 • Basismodule Talenonderwijs en digitale didactiek
 • Podcast maken
 • Interactieve fictie
 • Gamedidactiek in het talenonderwijs

Taal en cultuur

Binnen de profileringslijn Taal en cultuur onderscheiden we op dit moment onderstaande modules:

 • Basismodule cultuur: Verhalen uit Europa
 • Dialoog schrijven voor film en toneel
 • Poëzie schrijven
 • Theater spelen

Bilingual Teaching Track (TTO – Tweetalig onderwijs)

Binnen de profileringslijn Bilingual Teaching Track onderscheiden we op dit moment onderstaande modules:

 • Input for Learners in Bilingual Classes
 • Learner Output in Bilingual Classes
 • Intercultural Awareness Part 1
 • Intercultural Awareness Part 2
 • TTO Experience (Field trip)
 • Speaking English in the TTO Classroom
 • Cambridge English for Bilingual Teachers

Pedagogische Professionaliteit

Binnen de profileringslijn Pedagogische Professionaliteit onderscheiden we op dit moment onderstaande modules:

 • Oriëntatie – ik en de leerling
 • Verdieping – ik en de klas
 • Visie – ik en de school

Open modules

 • Onderzoeksmodule: Onderzoek doen naar aanleiding van realistische opdrachten.
 • Opdrachtgeversmodule: Opdrachten van externe opdrachtgevers.
 • Change-agentmodule: Leren en oefenen veranderingen in een schoolorganisatie in te
 • Pedagogical change agent.
 • EVC-Module: EVC ter validering inzetten.
 • Student-Voicemodule: Studenten verbeteren het onderwijs in samenwerking met docenten.

Engels

 • Representation of the English
 • Oral Skills C1
 • Oral Skills C2
 • Disney Villains
 • Film Classics
 • Debate Club
 • Ghost Stories & Urban Legends
 • Dyslit
 • Harry Potter
 • Once Upon a Time
 • Netflix & Fiction
 • Hobbit & Lord of the Rings
 • Gender Studies in Literature
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen