Studiekosten

Aan welke kosten moet je denken?

Collegegeld

Als je in het hoger onderwijs studeert, betaal je ieder jaar collegegeld. Hierbij maken we onderscheid tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld.

Wettelijk collegegeld

In 2018-2019 bedraagt het wettelijk collegegeld voor een:

  • deeltijdopleiding € 1.700,-*

* Kabinetsplannen halvering wettelijk collegegeld

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt om het wettelijk collegegeld voor het eerste jaar van een Associate degree of bacheloropleiding te halveren (2018-2019: € 850,- voor een deeltijdopleiding). Bij lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) gaat het om de eerste twee jaar. De korting is bedoeld voor studenten die in 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. Op de website van de Rijksoverheid en in de infographic vind je de meest actuele informatie. Lees ook de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Instellingscollegegeld

Studenten uit niet-EER landen betalen instellingscollegegeld. Ook studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld.

Bekijk de tarieven en uitzonderingen of bepaal met behulp van de Collegegeldwijzer welk tarief op jouw situatie van toepassing is.

Overige studiekosten

Voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen moet je bij deze opleiding rekenen op een gemiddeld bedrag van € 500,- per jaar. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.