Menu English

Design4One

Het maken van één hulpmiddel voor één persoon

Mensen met een (lichamelijke) beperking of chronische aandoening ervaren vaak problemen bij het uitvoeren van alledaagse taken. Hulpmiddelen werken niet altijd goed genoeg of bestaan soms nog niet voor de specifieke hulpvraag. Design4One helpt deze problemen op te lossen. Studenten van Hogeschool Rotterdam werken in co-creatie samen met de eindgebruiker aan de ontwikkeling van een hulpmiddel dat het probleem wel oplost.

Toon: