Menu Zoeken English

Zelf Vitaal

Zelfmanagement en eigen regie

Dit werkpakket heeft ten doel de mens (al dan niet met chronische aandoeningen) in staat te stellen zelf de regie over eigen leven en gezondheid te voeren, zodat dit leidt tot meer kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en welbevinden. eHealth kan hierbij ondersteunend zijn. De onderzoekers richten zich hierbij op mensen gedurende de hele levensloop, van voor de geboorte tot en met de laatste levensfase. Een eerste deelproject richt zich op Vitale Zorgprofessionals. Verder wordt gewerkt aan de doorwerking van reeds beschikbare kennis en producten op het thema zelfmanagement(ondersteuning): een leerboek voor hbo-V, instrumenten en apps.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen