Menu Zoeken English

Sociaal Vitaal

Integrale wijkaanpak

Doel van het werkpakket Sociaal Vitaal is het stimuleren en verbeteren van de interprofessionele samenwerking tussen professionals in het sociale domein en gezondheidszorg. Het gaat om het samenwerken aan de vitaliteit van burgers met een integrale wijkaanpak; daarnaast gaat het over samenwerking tussen professionals en burgers/hulpvragers en degenen die informele ondersteuning en zorg bieden. 

In het werkpakket worden belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht. Dit draagt bij aan interprofessionele samenwerking in de praktijk en de opleidingen. Een eerste deelproject gaat over de samenwerking van professionals uit het sociale- en gezondheidszorgdomein rond sociale wijkteams.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen