Menu English

Sociaal Vitaal

Integrale wijkaanpak

Het doel van werkpakket is het stimuleren en verbeteren van interprofessionele samenwerking tussen professionals, met name uit het sociaal- en gezondheidsdomein voor een integrale wijkaanpak.

Het onderzoek richt zich op verschillende (kwetsbare) groepen (in de wijk), bijvoorbeeld gezinnen en jongeren met armoedeproblematiek, ouderen, mensen met een psychiatrische aandoening, werkende armen, etc. De focus ligt zowel op interprofessioneel leren en werken als op armoedeproblematiek, met als doel het vergroten van kwaliteit van zorg en welzijn. Werkpakket 3 ontwikkelt en voert onderzoek uit binnen de thema’s:

  • Interprofessioneel werken
  • Armoedeproblematiek