Menu
  English

  Woman Centred Care

  Ontwikkelen van visie, kennis en tools om mensgerichte zorg te implementeren in verloskunde onderwijs en praktijkvoering

  Publicatiedatum: 01 januari 2015

  Woman Centred Care staat volop in de belangstelling in de verloskunde, maar hoe maak je dit begrip tastbaar en werkbaar?

  Toon:

  Introductie

  Steeds meer wordt gezegd dat zwangerschap en geboorte rond moeder en (ongeboren) kind georganiseerd moet worden. Zo wordt de mens centraal gesteld, en zijn professionals dienend aan de belangen van moeder en kind. Verpleegkundigen moeten nog meer rekening houden met verwachtingen, wensen en angsten van de zwangere en met haar medische en sociale risico’s. Op deze manier wordt de zorg rond zwangerschap en geboorte gebaseerd op een luisterende en lerende organisatie. Dit speerpunt is overeenkomstig met het concept Woman Centred Care. Dit is een zorgconcept waarin de verloskundige met zijn of haar kennis en kunde een zorgrelatie heeft met de zwangere die de expert is van haar eigen leven, leefomgeving, behoeften en (on)mogelijkheden.

  Moeder en kind in de hoofdrol plaatsen heeft invloed op de rol en competenties van de verloskundige, inhoud van verloskundige zorg, management van zorg, verloskundig Bacheloronderwijs en op onderzoek. De opleiding Verloskunde bijvoorbeeld ontwikkelt, haar curriculum continu om aan te sluiten bij de veranderende rol van de verloskundige in de praktijk. Daarnaast moet de praktijk versterkt worden met nieuwe wetenschappelijke inzichten in het verloskundig zorggebied. De theoretische onderbouwing van de praktijk krijgt meer nadruk. Daarmee geeft de opleiding tot verloskundige het niveau van de zorg een belangrijke impuls.

  Experts en betrokkenen menen dat er verduidelijking, eenduidigheid en verdieping van het concept Woman Centred Care nodig is. Het verloskundig beroepsprofiel hanteert rollen en competenties en er is behoefte aan duidelijkheid welke hierin relevant zijn voor onderwijs en toetsing. Er is behoefte aan visievorming, inhoudelijke kennis en tools om Woman Centred Care als zorgconcept te kunnen realiseren.

  Projectbeschrijving

  De concept- en theorievormende onderzoeken vormen het framework voor de inpassing van Woman Centred Care in het curriculum en worden uitgevoerd door een hoofddocent en docent-onderzoekers. Studenten kunnen aansluiten bij deze lopende onderzoeken, of (parallel lopend aan deze studies) explorerend en beschrijvend onderzoek uitvoeren om bij te dragen aan de body of knowledge. Onderzoek door studenten wordt verricht binnen hun afstudeeropdrachten of binnen het Honours programma. Kenniscentrum Zorginnovatie en de praktijk zullen hierbij fungeren als opdrachtgevers.