Menu
  English

  Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking vanuit organisatieperspectief

  Het duurzaam inzetten van mensen met een arbeidsbeperking

  Publicatiedatum: 10 december 2019

  Er wordt onderzocht welke bevorderende en belemmerende factoren er zijn voor werkgevers rondom het aannemen en duurzaam inzetten van mensen met een arbeidsbeperking.

  Toon:

  (Beoogde) resultaten

  • Een scoping review met als centrale vraag welke organisatiekenmerken, motieven en belemmerende en bevorderende factoren een rol spelen bij het wel of niet aannemen en duurzaam inzetten van iemand met een arbeidsbeperking die het gevolg zijn van een chronische fysieke of mentale ziekte of aandoening.
  • Inzicht in de barrières die ervaren worden door werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en duurzaam in te zetten.
  • Succesverhalen rondom het aannemen en duurzaam inzetten van mensen met een arbeidsbeperking.

   

  Publicaties