Menu English

Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking vanuit organisatieperspectief

Het duurzaam inzetten van mensen met een arbeidsbeperking

Publicatiedatum: 10 december 2019

Er wordt onderzocht welke bevorderende en belemmerende factoren er zijn voor werkgevers rondom het aannemen en duurzaam inzetten van mensen met een arbeidsbeperking.

Toon:

Projectbeschrijving

Het project bestaat uit een aantal deelstudies, waaronder een scoping review op basis van 35 artikelen, een landelijke enquête onder hr-professionals, een vignetstudie, een casestudie en tot slot een observatiestudie binnen de Hogeschool Rotterdam. De afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking, maar nog nauwelijks over de wijze waarop werknemers met een beperking geworven en geselecteerd worden. Ook is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de duurzame inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking in organisaties.

Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan meer inclusief werkgeverschap. Dit door inzicht te krijgen in onder andere de motieven, beweegredenen en organisatie-omgeving van hr-professionals / werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen én duurzaam in te zetten.

Het onderzoek is een promotieonderzoek

Het onderzoek maakt geen onderdeel uit van een groter geheel.