Menu
  English

  WoonWijzer

  Onderdeel van de Academische Werkplaats Samen Doen!

  Prettig wonen is geen bijzaak en geen luxe, maar noodzaak. Wonen betekent een plek hebben waar iemand zich veilig moet voelen, een basis, waar je tot jezelf kunt komen, zeggenschap hebt en waar je vrienden ontvangt. Als je thuis niet prettig aanvoelt, dan kun je ook niet meedoen in de samenleving. Een adequate woonplek is voor mensen met autisme niet vanzelfsprekend. In het kader van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! hebben Kenniscentrum Zorginnovatie en haar samenwerkingspartners een WoonWijzer ontwikkeld, waarin bestaande en nieuwe kennis over wonen is gebundeld en toegankelijk gemaakt.

  Toon:

  In de WoonWijzer wordt aandacht gegeven voor wonen in verschillende levensfasen, voor verschillende gezinssamenstellingen en voor mogelijke vormen van ondersteuning bij wonen. De WoonWijzer heeft ook een link met het gemeentelijke beleid.

  In de werkgroep Wonen, onderdeel van Academische Werkplaats Samen Doen!, participeerden twee ervaringsdeskundigen, vijf leden uit organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met autisme, en vier medewerkers van Hogeschool Rotterdam, bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Mieke Cardol, lector ‘Disability Studies; Diversiteit in participatie’ was trekker van de werkgroep Wonen.