Ga direct naar de content

Voor-Traject

Ontwikkelen van een interventie om de schoolparticipatie te ondersteunen
Publicatiedatum: 01 januari 2011

De zelfstandigheidontwikkeling en schoolparticipatie van jongvolwassenen met chronische aandoeningen loopt achter in vergelijking met leeftijdsgenoten. Vooral de stap van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het middelbaar beroepsonderwijs is groot (mbo) doordat voorzieningen in het speciaal onderwijs wegvallen in het reguliere beroepsonderwijs.

Toon:

Adolescenten met een stoornis in het autismespectrum (ASS)

Resultaten van de focusgroepen met leerlingen met ASS en hun sociale omgeving laten drie verschillende benaderingswijzen van de zelfstandigheidontwikkeling zien: actieve benadering, angstig vermijdende benadering en beschermend vermijdende benadering. Deze benaderingswijzen onderscheiden zich op drie kenmerken: attitude, kennis en gevoel van urgentie. Wanneer de partijen binnen de triade leerling, ouder professional verschillende benaderingswijzen hanteren stagneert de zelfstandigheidontwikkeling van de leerling.

Uit de resultaten blijkt de behoefte aan een instrument dat doelen omtrent de zelfstandigheidontwikkeling inventariseert. Ook blijkt de behoefte aan een handreiking om de alliantie binnen de triade leerling met ASS, ouder, professional te verbeteren.

  • Resultaten zijn samengevat in een factsheet (op te vragen bij de onderzoeker)
  • Het instrument ‘Mijn Pad’  is een instrument dat doelen omrent de zelfstandigheidontwikkeling in kaart brengt.
  • Er wordt een training ontwikkeld voor docenten, waarin omgang met verschillende benaderingswijzen wordt ondersteund, zodat de alliantie binnen de triade leerling, ouder, professional kan worden verbeterd.

Adolescenten met chronisch lichamelijke aandoeningen

Momenteel wordt gewerkt aan de analyse van de focusgroepen met leerlingen met lichamelijke aandoeningen, hun ouders en docenten en de interviews met de oud-leerlingen. Resultaten worden verwacht in voorjaar 2015. De vertaalslag van onderzoeksgegevens naar praktische tools vindt plaats in samenwerking met de praktijk.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.