Menu English

Voor-Traject

Ontwikkelen van een interventie om de schoolparticipatie te ondersteunen

Publicatiedatum: 01 januari 2011

Bij dit project zijn de ervaringen met en de behoefte aan ondersteuning bij de (voorbereiding) op de transitie van vso naar middelbaar beroepsonderwijs in kaart gebracht.

Toon:

Introductie

Jongvolwassenen met een chronische aandoening die recent de overstap hebben gemaakt van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) worden geïnterviewd. Door middel van deze interviews zijn ervaringen met de transitie van het vso naar het mbo in kaart gebracht. Vervolgens zijn er focusgroepen gehouden met ouders, leerlingen en professionals op het vso. Want welke ervaringen hebben zij met de voorbereiding op de transitie naar het mbo? Wat zijn hun zorgen? Waar lopen ze tegenaan?

Deze inzichten zijn gebruikt als basis voor de ontwikkeling van een interventie om de schoolparticipatie van jongeren met een chronische aandoening te ondersteunen. 

Projectbeschrijving

Jongvolwassenen met een chronische aandoening die recent de overstap hebben gemaakt van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn geïnterviewd. Door middel van deze interviews zijn ervaringen met de transitie van het vso naar het mbo in kaart gebracht. Vervolgens zijn er focusgroepen gehouden met ouders, leerlingen en professionals op het vso. Want welke ervaringen hebben zij met de voorbereiding op de transitie naar het mbo? Wat zijn hun zorgen? Waar lopen ze tegenaan?

De verworven inzichten zijn gebruikt als basis voor de ontwikkeling van een interventie om de schoolparticipatie van jongeren met een chronische aandoening te ondersteunen. 

Het project heeft plaatsgevonden in twee contexten: