Menu
  English

  Project

  Introductie

  Het tekort aan verpleegkundigen is een grote maatschappelijke uitdaging. Echter valt circa 45% van alle verpleegkundigen en verzorgenden al uit tijdens de opleiding. Van de afgestudeerden is circa 14% twee jaar na afstuderen niet meer werkzaam in de zorg. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognoses van SEOR onder personeel in zorg en welzijn.

  Probleemstelling

  Studenten hbo-Verpleegkunde en beginnende verpleegkundigen kampen regelmatig met een hoge fysieke en mentale werkbelasting binnen hun stage en/of beroep. Hierdoor kunnen klachten ontstaan in de nek, schouder en rug, maar ook komen vermoeidheids- en burn-outklachten aan de orde. Deze klachten kunnen vervolgens leiden tot productiviteitsverlies op het werk/stage, ziekteverzuim of zelfs uitval van medewerkers in de zorg. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst te kunnen waarborgen zijn effectieve preventieve interventies noodzakelijk.

  Als oplossing voor dit maatschappelijke probleem heeft Hogeschool Rotterdam samengewerkt met Erasmus MC, VUmc, NIVEL, Albeda College, ROC Zadkine en 23 zorginstellingen verenigd in deRotterdamseZorg. In dit samenwerkingsverband hebben onderzoekers, docenten en groepen studenten van het Instituut voor Gezondheidszorg (Hogeschool Rotterdam) zich over onbekende determinanten, kansrijke interventies en procesvragen gebogen met als doel hier een oplossing voor te vinden.

  Projectbeschrijving

  Het primaire doel van het project was om kwalitatief en kwantitatief zicht te krijgen op potentiële factoren van uitval door fysieke en mentale arbeidsbelasting van studenten hbo-Verpleegkunde tijdens hun stage en opleiding, maar ook als beginnend verpleegkundige in het eerste jaar van hun loopbaan. Zo kunnen er gericht preventieve interventies ingezet of ontwikkeld worden ter bevordering van een gezonde werkstijl en een gezond leer-/ werkklimaat.

  Daarbij is er gekeken welke evidence-based interventies er waren. Van twee kansrijke interventies is de haalbaarheid onderzocht en gekeken naar eerste indicaties van effectiviteit.