Menu English

Self-management & Participation Innovation Lab

SPIL

Publicatiedatum: 01 september 2011

SPIL staat voor Self-management & Participation Innovation Lab, een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie) en Erasmus MC (Sophia en Revalidatie/TransitieNet) dat zich richt op het bevorderen (en beter ondersteunen) van zelfmanagement en participatie bij jongeren met chronische aandoeningen. Uiteindelijk is het doel dat de jongere op eigen benen staat en de jongere daarmee de SPIL is in zijn/ haar eigen leven. De jongere is in staat zijn ziekte te managen, te participeren aan het dagelijks leven en hierover de regie te voeren.

Toon:

SPIL valt binnen de projecten NURSE-CC en Op Eigen Benen.

SPIL staat voor Self-management & Participation Innovation Lab, een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie) en Erasmus MC (Sophia en Revalidatie/TransitieNet) dat zich richt op het bevorderen (en beter ondersteunen) van zelfmanagement en participatie bij jongeren met chronische aandoeningen. Uiteindelijk is het doel dat de jongere op eigen benen staat en de jongere daarmee de SPIL is in zijn/ haar eigen leven. De jongere is in staat zijn ziekte te managen, te participeren aan het dagelijks leven en hierover de regie te voeren.

Proeftuinen

Een Innovation Lab (proeftuin) wordt gezien als een academische werkplaats waarin wordt samengewerkt door professionals uit de praktijk met onderzoekers, promovendi, docenten en studenten van de hogeschool. Binnen de context van SPIL wordt er geëxperimenteerd met nieuwe zorgconcepten en interventies en vindt er praktijkgericht onderzoek plaats. De proeftuin is hierdoor niet alleen geschikt voor theorie- en instrumentvorming, maar ook voor de verspreiding van resultaten en ondersteuning bij de implementatie van passende interventies in de praktijk. Binnen SPIL richt één proeftuin zich op projecten binnen het Eramus MC - Sophia en één proeftuin op Erasmus MC - Revalidatie/TransitieNet.