Menu English

Onderwijsmodule Vooral Doen!

Transmurale zorg

Publicatiedatum: 01 oktober 2004

In opdracht van ZonMw heeft Kenniscentrum Zorginnovatie onder de titel ‘Vooral doen!' een onderwijsmodule op cd-rom ontwikkeld. Deze is bedoeld ter ondersteuning van het boek ‘Vooral doen! - Handreiking voor succesvol implementeren van transmurale zorg' (2004).

Toon:

Implementatie

Er zijn circa 85 Cd-roms via het Verspreidings- en Implementatieplan gedistribueerd onder de doelgroep. Daarnaast zijn 65 exemplaren via de website (www.transitiesinzorg.nl) besteld. Afnemers zijn ondermeer zorginstellingen, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, onderwijsinstellingen, adviesbureaus, bibliotheken, diverse stichtingen, studenten. Er zijn door uitgeverij Van Gorcum flyers verspreid bij de verkoop van het boek ‘Vooral doen!’ en er is een persbericht verschenen. Een gebruikersenquête onder de afnemers van de cd-rom ‘Vooral doen!’ in februari 2006 leverde slechts enkele reacties op.

In het studiejaar 2005-2006 is de onderwijsmodule binnen de Master Advanced Nursing Practice toegepast. De onderwijsmodule vormt de basis voor het leerarrangement ‘Ketenzorg en regie van Zorgprocessen van de Master Advanced Nursing Practice’. Studenten analyseren aan de hand van de stappen beschreven in ‘Vooral doen!’ een bestaand ketenzorg/ transmuraal zorgproject.