Menu English

Multidisciplinaire Richtlijn Aspecifieke KANS

Nieuwe terminologie en indeling van klachten van arm-nek-schouder

Publicatiedatum: 01 januari 2009

Eind september 2012 is bestuurlijke goedkeuring verkregen van alle betrokken verenigingen bij de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder.

Toon:

In 2004 hebben 11 medische en paramedische beroepsorganisaties consensus bereikt over een nieuwe terminologie en indeling van klachten van arm-nek-schouder, om zo de verwarrende term RSI (Repetitive Strain Injury), die de lading niet dekt, te vervangen. Klachten aan arm, nek en/of schouders (KANS) is de nieuwe benaming voor klachten van het bewegingsapparaat in arm, nek en/of schouders, waaraan geen acuut trauma of een systemische aandoening ten grondslag ligt. Deze consensus heeft zich ook uitgedrukt in het KANS-model, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen specifieke KANS (23 aandoeningen) en aspecifieke KANS (Huisstede 2008). Tot dusver is er geen multidisciplinaire richtlijn voor de patiëntengroep met aspecifieke KANS ontwikkeld.

In 2009 is daarom een ZonMw-subsidie, binnen het ZonMw - programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ), aangevraagd met als doel een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen voor aspecifieke KANS. De richtlijn beoogt de beschikbare kennis op het gebied van diagnostiek, behandeling, zorg en (secundaire en tertiaire) preventie van aspecifieke KANS te verzamelen. 

Op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk worden aanbevelingen gedaan over de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met aspecifieke KANS. De richtlijn is bedoeld voor alle professionals uit de gezondheidszorg en arbozorg die hierbij betrokken zijn. Het doel van de richtlijn is het verbeteren van onderlinge afstemming (samenwerkingsafspraken en zorgpadbeschrijving) in de reguliere en arbo zorg. Ook aan de arbocuratieve samenwerking is aandacht besteed. Deze richtlijn beoogt tevens bij te dragen aan het verbeteren van de communicatie tussen behandelaars en patiënten en tussen behandelaars onderling.

De definitieve versie van de richtlijn is hier beschikbaar. Daarnaast is beeldmateriaal beschikbaar van verschillende testen uit het lichamelijk onderzoek, hiervoor dient contact opgenomen te worden.