Menu English

Methodiekbeschrijving Slachtoffers 'Loverboys' in de JeugdzorgPlus

Beschrijving en ontwikkeling van een integrale behandelmethodiek voor jonge vrouwelijke slachtoffers van 'loverboys'.

Publicatiedatum: 01 september 2015

Het lectoraat Disability Studies; Diversiteit in Participatie van Hogeschool Rotterdam heeft samen met Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden de opdracht gekregen een basis te leggen voor een methodiekbeschrijving die speciaal is afgestemd op deze doelgroep.

Toon:

Op basis van interviews met negentien medewerkers en onderzoek van documenten is de huidige werkwijze beschreven. Er zijn ook interviews gehouden met acht meisjes en vijf ouders/ouderparen en de uitkomsten van deze interviews zijn voorgelegd aan twee focusgroepen met in totaal zestien meisjes en een focusgroep met zeven ouders/familieleden. 

Conclusies en aanbevelingen

Welke aandachtspunten en aanbevelingen vloeien voort uit het onderzoek? Allereerst werd vastgesteld: er blijkt veel goed te gaan, zoals een grotendeels positief pedagogisch basisklimaat, intensieve samenwerking rondom veiligheid en adequate probleem- en risicoanalyse. Specifieke aandachtspunten met betrekking tot het methodisch handelen waren gericht op de volgende thema’s:

  • Traumasensitief werken
  • Tweedegraadsstrategie op de leefgroep om het onderlinge contact tussen de meiden te verbeteren
  • Gezonde relaties, seksualiteit en intimiteit
  • Behoeften en krachten analyse in de diagnostiek
  • Vergroten eigenwaarde en zelfbepaling
  • Genderspecifieke aanpak
  • Cultuursensitief werken

Publicaties