Menu English

Gezond Actief Ouder Worden

Versterken van zelfmanagement van thuiswonende ouderen
Publicatiedatum: 01 januari 2009

Het Gezond Actief Ouder Worden (GAOW) programma is een preventief programma dat zich richt op het versterken van zelfmanagement van thuiswonende ouderen.

Toon:

Uitgangsgedachte is dat betrokkenheid in betekenisvolle sociale en persoonlijke activiteiten kan leiden tot een gezonder leven. Het GAOW programma beoogt ouderen bewuster te maken van hun leefstijl. Het stimuleert hen eigen mogelijkheden en krachten te ontdekken en overwogen keuzes te maken die bijdragen aan een actieve, gezonde leefwijze en behoud of herstel van een goede balans.

Projectbeschrijving

Het Nederlandse GAOW programma is gebaseerd op het effectief gebleken Amerikaanse Lifestyle Redesign ® en het naar aanleiding daarvan ontwikkelde Engelse Lifestyle Matters. Het programma is ontwikkeld door Hogeschool van Rotterdam, Hogeschool Amsterdam en Hogeschool Zuyd. De implementatiemogelijkheden van het programma zijn middels een actieonderzoek (2009-2011) onderzocht in samenwerking met de Stichting Cordaan AmsterdamErgovision GeleenLaurens Rotterdam en Aafje Rotterdam (voorheen De Stromen Opmaat Groep). Vanuit Hogeschool Rotterdam zijn ondermeer Chris Kuiper (programmaleider) en Anke Heijsman (projectleider) betrokken bij dit implementatieonderzoek.

Het Gezond Actief Ouder Worden programma wordt aangeboden op wijkniveau, middels een half jaar durende cursus met wekelijkse bijeenkomsten. In het programma zijn zowel groeps- als individuele bijeenkomsten opgenomen om in te kunnen gaan op specifieke behoeften en wensen van deelnemers. De bijeenkomsten worden begeleid door een ergotherapeut in de rol van groepsfacilitator. Het programma wordt in de vorm van tien thema’s aangeboden die als leidraad dienen voor de bijeenkomsten:

  • Handelen in de levensloop
  • Rituelen en gewoonten
  • Sociale contacten
  • Geestelijk fit blijven
  • Lichamelijk fit blijven
  • Moderne technologie en domotica
  • Vrijetijdsbesteding
  • Veiligheid (binnen- en buitenshuis)
  • Mobiliteit en vervoer
  • Benutten omgeving

Implementatie

De implementatiemogelijkheden van het GAOW programma zijn in samenwerking met lokale zorg- en welzijnsaanbieders onderzocht in verschillende contexten in Nederland. Het programma is aangeboden aan in totaal zeven verschillende groepen thuiswonende ouderen in de regio’s Rotterdam, Amsterdam en Geleen. De hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek luidde als volgt: “(Hoe) is het mogelijk preventieve interventies te ontwikkelen voor thuiswonende ouderen met als doel behoud van gezondheid en welbevinden, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven - gebaseerd op de uitgangspunten van het bewezen effectieve Amerikaanse Lifestyle Redesign® - en deze te evalueren voor verschillende specifiek gekozen contexten in de regio’s Rotterdam, Limburg en Amsterdam, gebruikmakend van de reeds opgedane ervaringen van de verschillende partners?” (Kuiper, 2008). Het tweejarige onderzoek is gestart in 2009 en is inmiddels afgerond. Het onderzoek is waardevol gebleken voor zowel de deelnemers als onderzoekers, groepsfacilitatoren en beleidsmakers. Voor meer informatie over de resultaten van het onderzoek verwijs ik u naar het kopje ‘evaluatieverslag’.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen