Menu Zoeken English

Evaluatie Transitiepoli's

Onderdeel van onderzoeksprogramma SPIL
Publicatiedatum: 01 januari 2014

De transitiepoli (ook wel jongerenpoli of tienerpoli genoemd) is een polikliniek in het ziekenhuis gericht op de overgang van jongeren met een chronische aandoening naar de volwassenenzorg.

Toon:

De centrale vraag luidt: “Wat zijn de uitkomsten van een transitiepoli op generieke en ziekte specifieke uitkomstmaten op patiënt, zorgverlener en organisatieniveau vergeleken met standaardzorg?” Deelvragen gaan in op de structuur en werkwijzen, klinische uitkomsten op jongvolwassen leeftijd, uitkomsten ten aanzien van zelfmanagement en sociale participatie op jongvolwassen leeftijd, ervaringen en waardering van jongeren en zorgverleners, en bevorderende en belemmerende factoren voor de zorgverlening.

Om antwoord te geven op deze vragen, is een retrospectieve mixed-methods studie met een vergelijkend multiple-case design opgezet. Dat wil zeggen dat we per poli terugkijken naar jongeren die de laatste jaren zijn overgestapt. Omdat zij al geruime tijd met een transitiepoli werken, zijn de afdelingen Cystic Fibrosis (CF), Inflammatoire darmziekten (IBD) en Endocrinologie in het Erasmus MC benaderd voor deelname. Controleteams voor CF en IBD komen respectievelijk uit het AMC en UMC Utrecht.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.