Menu
  English

  Academische Werkplaats Autisme

  Samen Doen!

  Publicatiedatum: 01 januari 2014

  De Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! had als doel de participatie van mensen met autisme in de samenleving te verbeteren. De 35 organisaties die hier aan deelgenomen hebben, waaronder ons kenniscentrum, hebben samen gezorgd voor verdere ontwikkeling en verspreiding van producten op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven.

  Toon:

  Introductie

  In een maatschappij waar participatie steeds belangrijker wordt, is ook participatie door mensen met een blijvende beperking als autisme een groot goed. Meedoen in de samenleving kan voor mensen met autisme een uitdaging vormen. Ze hebben vaak moeite met begrijpen van wat er precies van hem of haar verwacht wordt. Vooral bij grote veranderingen in het leven (naar een andere school gaan, verkering krijgen, werk vinden, zelfstandig gaan wonen, of hulp zoeken bij een nieuwe zorginstantie) is de uitdaging voor mensen met autisme én hun omgeving groot. Verschillende organisaties hebben daarom deelgenomen aan de Academische Werkplaats.

  Projectbeschrijving

  Kenniscentrum Zorginnovatie heeft actief deelgenomen aan de nieuwe Academische Werkplaats Autisme Samen doen!, waarvan ggz-instelling Yulius initiatiefnemer was. Per levensfase en/of levensdomein is er een werkgroep opgericht. Het kenniscentrum heeft geparticipeerd in alle zes de werkgroepen en leverde diverse trekkers van werkgroepen. Verschillende onderzoekers en alle lectoren uit de onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie waren betrokken.

  Taken

  De Academische Werkplaats Autisme Samen doen! beoogt de samenlevingsparticipatie van mensen met autisme te optimaliseren door tijdens cruciale transities in de levensloop te voorzien in integrale, evidence-based diagnostiek en begeleiding vanuit diverse sectoren. Door binnen dit samenwerkingsverband duurzaam te verbinden tussen sectoren en disciplines, integreren en bevorderen wij de kennis van professionals. Zo verbeteren we de toerusting van professionals én de toeleiding van mensen met autisme naar een andere fase in de levensloop. Bij elke transitie in de levensloop is er een taakstelling geformuleerd:

  • Taak 1: Transitie Peutertijd - van niet naar wel weten; een solide basis door vroege herkenning en goede toerusting van het gezin en leidsters
  • Taak 2: Transitie Kindertijd - beter op gang helpen en houden door goede toerusting en toeleiding binnen het onderwijs
  • Taak 3: Transitie Adolescentie - een goede basis voor eerste intieme relaties door een gezonde psychoseksuele ontwikkeling
  • Taak 4: Transitie (Jong)volwassenheid - het vinden en behouden van passend werk
  • Taak 5: Transitiefase: wonen - begeleid of zelfstandig kunnen wonen. Lees meer
  • Taak 6: Transitie (Jong)volwassenheid - een goede overstap van zorg voor jeugd naar volwassenenzorg. Lees meer

  Klankbordgroep

  Kent u mensen met autisme (of ouders/familieleden) die het leuk vinden om mee te denken en te praten over verschillende thema’s rondom autisme? Wijs hen dan op ASSertief, de klankbordgroep voor mensen met autisme en hun familieleden. De leden van de klankbordgroep kunnen zelf aangeven over welke thema’s zij willen meepraten. Na aanmelding ontvangen de deelnemers af en toe per e-mail een verzoek om bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen of deel te nemen aan een interview of groepsdiscussie. Meer informatie over de klankbordgroep vindt u in de leaflet.