Menu English

Over Ondervoeding in Ommoord

Wijkgerichte interdisciplinaire aanpak van ondervoeding bij ouderen in de wijk Ommoord - Rotterdam Prins Alexander

In de wijk Ommoord hebben zorg- en welzijnsprofessionals met elkaar een verkenning uitgevoerd naar een gezamenlijke aanpak van ondervoeding bij kwetsbare ouderen. Dit thema krijgt in de eerste lijn nog onvoldoende aandacht, terwijl ondervoeding grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en maar liefst 35% van de kwetsbare ouderen met thuiszorg ondervoed is (1 op 3). Het traject in Ommoord heeft belangrijke lessen over samenwerking opgeleverd.

Toon:

Projectbeschrijving

Ondervoeding brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee zoals spierafbraak en sneller vallen. Het kan leiden tot infecties en complicaties, een verminderde kwaliteit van leven, langzamer herstel van ziekte en een langere ligduur bij opname. Daarmee nemen ook de zorgkosten toe. Het probleem is dat ondervoeding vaak lange tijd onzichtbaar is en hele diverse oorzaken kan hebben. Men denkt soms dat afvallen bij het ouder worden hoort, terwijl dat niet het geval is. In verschillende bijeenkomsten zijn professionals meegenomen in de theorie van ondervoeding. Van daaruit is geprobeerd de integrale samenwerking in de aanpak van ondervoeding te faciliteren, onder leiding van Zorgimpuls en Kenniscentrum Zorginnovatie.

Verbinding met het onderwijs

De knelpunten in de integrale aanpak van ondervoeding bij ouderen in de wijk zijn onderzocht binnen afstudeeronderzoeken van de opleiding Verpleegkunde. De geleerde lessen zijn meegenomen in de module Kwetsbare ouderen van de opleiding Verpleegkunde.