Menu English

Dwars Door de Vierde Wand

Experiment WERKplaats Inclusieve pedagodiek en didactiek

Publicatiedatum: 01 september 2018

Startende docenten krijgen in het nieuwe collegejaar de kans om met theater- en improvisatielessen beter te leren doceren. De vierde wand is een denkbeeldige wand in het theater tussen het publiek en het podium. Als je door deze wand breekt, maak je contact met het publiek. En dat is precies wat de initiatiefnemers willen bereiken met de aan het experiment deelnemende docenten en de klassen waaraan ze lesgeven. Hierbij wordt tevens onderzocht welke onderdelen van het experiment werken, en hoe deze werken. Het experiment is een initiatief van docenten, onderzoekers en studenten van Hogeschool Rotterdam: Monique van den Heuvel, Rajiv Girwar, René Akkermans, Jeannette Nijkamp, Djen van Zon en Mieke de Wit.

Toon:

(Beoogde) resultaten

  • Uitbreiding van het pedagogisch instrumentarium van docenten met behulp van theatergereedschap.
  • Beschrijving van het experiment en de ervaringen hierbinnen. Hierdoor kan het experiment worden aangescherpt en opnieuw worden uitgevoerd.
  • Er hebben 11 docenten aan het experiment meegedaan, van wie de meesten beginnend docent zijn.
  • Uit het onderzoek blijkt dat de pedagogische handelingsverlegenheid onder de deelnemende docenten groot is, evenals de behoefte aan hulpmiddelen. De in dit experiment aangereikte theatervaardigheden voorzien volgens de deelnemers in deze behoefte. Deze theatervaardigheden vergroten het pedagogisch handelingsrepertoire van de docenten en helpen hen om te gaan met voor hen lastige situaties in de klas. Het experiment is erin geslaagd een veilige omgeving te creëren voor de deelnemende docenten, zodat zij zich kwetsbaar durfden op te stellen. Lees hier het evaluatieverslag.

Aan de hand van de ervaringen is een nieuwe theaterlijn ontwikkeld voor de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn van Hogeschool Rotterdam

In de media