Menu
  English

  Pleidooi voor goede samenwerking binnen de keten

  Verslag openbare les 'Een goed begin is het halve werk; Verloskunde in de kern van preventie'

  Op 30 maart vond in een volle collegezaal van Hogeschool Rotterdam de openbare les van Hanneke Torij plaats. Er werd ingegaan op ontwikkelingen en uitdagingen in de geboortezorg, met specifieke aandacht voor de organisatie van zorg, achterstandsproblematiek en ontwikkelingen binnen de verschillende beroepen in de geboortezorg. Tevens vertelde zij aan de hand van concrete voorbeelden over de wijze waarop de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk vanuit het lectoraat wordt vormgegeven. Zowel door studenten zelf ontwikkelde producten als producten die voortkomen uit langer lopende studies zijn hierbij gepresenteerd.

  Na een warm welkom door Marleen Goumans, programmadirecteur van Kenniscentrum Zorginnovatie, startte Hanneke met haar openbare les. Hanneke gaf de bezoekers inzicht in de meerwaarde van haar lectoraat. De cijfers rond complicaties tijdens zwangerschap en geboorte en perinatale sterfte zijn bijvoorbeeld nog steeds relatief hoog vergeleken met andere Europese landen. Ook binnen Rotterdam blijken de verschillen groot. In bepaalde achterstandswijken is de kans op perinatale sterfte en andere complicaties vele malen hoger dan in andere wijken van de stad. De afgelopen jaren was er een lichte daling te zien in de perinatale sterfte in Nederland, maar in 2014 en 2015 lijkt de daling te stagneren.

  Het lectoraat heeft vele samenwerkingspartners: Hanneke is onder andere betrokken bij onderzoek vanuit het Erasmus MC en gemeente Rotterdam en ze is projectleider van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland. Daarbij is het lectoraat verbonden aan de Verloskunde Academie Rotterdam.

  Begeleiding van kwetsbare zwangeren

  De zorg en begeleiding rond kwetsbare zwangeren moet beter. Het gaat hier bijvoorbeeld om vrouwen met een licht verstandelijke beperking, vrouwen met een klein – of geen – sociaal netwerk en vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden. Door betere informatievoorziening en samenwerking tussen zorgverleners hebben deze aanstaande moeders meer kans op een gezonde zwangerschap en bevalling. En daarmee op een gezondere toekomst voor hun ongeboren kind. Een voorbeeld van hoe het lectoraat hier – in samenwerking met vele partners – aan bijdraagt, is via het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland. Vanuit dit consortium is de blauwdruk 'Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis' ontwikkeld. Het doel van deze blauwdruk is om de zorg voor kwetsbare zwangeren en de samenwerking tussen professionals in dit kader beter te organiseren.

  Samenwerking binnen de keten

  Hanneke pleit voor goede samenwerking in de gehele keten rond zwangerschap en geboorte.

  Om goede voorbeelden van deze samenwerking te illustreren kwam een verloskundige, Yvonne Nuijten, van Verloskundig Samenwerkingsverband Roosendaal/Bergen op Zoom e.o. haar verhaal vertellen. In deze regio is Qocon opgericht, een samenwerkingsverband tussen professionals in de geboortezorg Hierin werken alle professionals in de keten, zoals gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen, samen en zij hanteren hiervoor één integraal tarief. Dit bevalt erg goed. Ook Angelique Visschers, kraamverzorgende bij Kraamzorg Homecare, presenteerde een mooi voorbeeld waarbij werd toegelicht hoe zij het integrale huisbezoek al vroeg in de zwangerschap vormgeven.

  Studenten aan het woord

  De afgelopen jaren is er een aantal mooie projecten voortgekomen uit het lectoraat van Hanneke Torij. Een unicum is de Studentenraad Onderzoek, waarbij studenten Verloskunde regelmatig bij elkaar komen om te sparren over actuele vraagstukken in de verloskunde en geboortezorg en hun visie hierop. Dit idee is zelfs internationaal opgepakt: de studenten mochten in Londen een pakkende Pecha Kucha presentatie houden die zij tijdens de openbare les nog een keer voordroegen.

  Vanuit het programma Nieuw in 010 – een buddyprogramma waarbij studenten verloskunde en studenten maatschappelijk werk een kwetsbare zwangere ondersteunen - is Mama’s Garden opgericht. Hier kunnen kwetsbare zwangeren en jonge moeders even hun zorgen vergeten en gezellig tijd met elkaar doorbrengen. Het draagt bij aan het verbreden van hun sociale netwerk. Mama’s Garden is ontwikkeld door studenten van de Willem de Kooning Academie (WDKA) in het kader van de minor Gamification. Zij maakten verplaatsbare meubels, zodat Mama’s Garden makkelijk op verschillende locaties in Rotterdam georganiseerd kan worden. Deze werden tijdens de openbare les gepresenteerd door de studenten en door Wietske Willemse, programmaleider van Nieuw in 010 en opdrachtgever voor de ontwikkeling van Mama’s Garden.

  Studenten verpleegkunde hebben in het kader van de minor echografie een filmpje ontwikkeld voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking. Ook dit werd door de studenten zelf gepresenteerd tijdens de openbare les.