Menu
  English

  Openbare les Erica Witkamp

  Zorg om naasten

  We krijgen er waarschijnlijk allemaal mee te maken. Of we worden een naaste van een patiënt of we doen zelf een beroep op onze naasten. Elkaar helpen en steunen is onderdeel van onze samenleving. Het wordt van ons verwacht en mensen vinden het vanzelfsprekend om anderen te helpen. Van wie mogen we hulp verwachten nu we te maken hebben met partners en kinderen die werken, familie op afstand en verbroken relaties; maar ook met nieuwe, samengestelde gezinnen en gecreëerde sociale netwerken, fysiek en online?

  Zorgen voor een ander vraagt vaak veel van naasten. Het knelt met de eigen activiteiten en zij ervaren verdriet of pijn vanwege de aandoening van de patiënt. Maar omdat het draait om de patiënt cijferen naasten zichzelf meestal weg. Met als gevolg dat veel naasten een risico lopen op overbelasting. Bovendien krijgen naasten ook te maken met zorgverleners.

  Echter, in de gezondheidszorg bungelen ze er vaak maar een beetje bij. Er wordt wél verwacht dat naasten van alles doen, maar ze worden nauwelijks echt betrokken bij zorg, behandelingen en beslissingen. Het ontbreekt vaak aan erkenning en steun voor naasten.

  In de video van mijn openbare les ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en onderzoekers. Ik laat zien dat verbetering nodig en mogelijk is en ik laat zien hoe ik met het lectoraat hieraan zal bijdragen. Met praktijkgericht onderzoek gaan we de samenwerking in de driehoek patiënt, naaste en zorgverlener verbeteren en de negatieve gevolgen van ziekte en sterven op naasten beperken. Met het onderwijs gaan we studenten opleiden om de patiënt te leren zien in relatie tot zijn omgeving.

  “Studenten hebben mij geïnspireerd het lectoraat Zorg om Naasten op te zetten”

  Interview met lector Erica Witkamp bij de start van haar lectoraat


  Lees het interview

  Als je bij het overlijden van je dierbare niet nabij mag zijn

  Onderzoek over de impact van corona op de zorg in de laatste levensfase


  Lees meer over het onderzoek

  ‘We zijn een beetje verleerd hoe we met de dood moeten omgaan’

  Interview met lector Erica Witkamp in Profielen


  Lees het interview