Menu Zoeken English

Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn

Het Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn, afgekort PIT, richt zich op het inzetten en duurzaam implementeren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe technologieën voor gezondheid en welzijn. De wensen van de zorgconsument staan hierbij voorop. Daarnaast spelen zorgprofessionals en (private) ontwikkelaars van eHealth een belangrijke rol. Het platform concentreert zich op drie gebieden: kennis & onderzoek, onderwijs & praktijk en visievorming & zichtbaarheid.

Toon:
Somaya Ben Allouch

Somaya Ben Allouch

Dr. Somaya Ben Allouch is lector Technology, Health & Care bij Saxion Hogeschool. Ze is er van overtuigd dat de inzet van technologie het menselijk leven positief kan beïnvloeden, niet alleen door achteruitgang in kwaliteit te minimaliseren, maar ook door de kwaliteit van leven te behouden of te verhogen. Haar onderzoeksfocus ligt onder meer in adoptie en acceptatie van technologie en sociale robots, sociale aspecten van ict, gebruikerservaringen met (innovatieve) technologie in het dagelijks leven.

Sandra Beurkens

Sandra Beurkens

Sandra Beurskens is lector 'Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte' aan de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool. Sinds 2013 is ze bijzonder hoogleraar 'Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk' bij onderzoeksschool CAPHRI van Maastricht University. Vanuit deze functies verbindt ze de werelden van wetenschap en praktijk. Binnen het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie is ze programmaleider van de onderzoekslijn 'Meten in de zorg'.

Nynke Boonstra

Nynke Boonstra

Nynke Boonstra is werkzaam als lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan de NHL Stenden Hogeschool. Dit lectoraat doet samen met het werkveld, docenten en studenten vanuit diverse opleidingen praktijkgericht onderzoek naar actuele vraagstukken in de psychiatrie. De focus ligt hierbij op vroegtijdige herkenning en herstel waarbij voortdurend gekeken wordt op welke manier digitale toepassingen hierin ondersteunend kunnen zijn.

Marike Hettinga

Marike Hettinga

Marike Hettinga geeft leiding aan het lectoraat 'ICT-innovaties in de Zorg' van Hogeschool Windesheim. Dit lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar de structurele inbedding van ICT-innovaties in de zorg. Het vertaalt de resultaten daarvan naar concrete handreikingen. Hiermee helpt het lectoraat zorgprofessionals, zorgorganisaties en ondernemers om ICT-innovaties succesvol en structureel te laten landen in de zorg.

Wolter Paans

Wolter Paans

Wolter Paans is lector 'Verpleegkundige Diagnostiek' aan de Hanzehogeschool Groningen en tevens voorzitter van het PIT. Wolter richt zich op onderzoek waarbij de verpleegkundige beroepsgroep betrokken is. De focus van het onderzoek ligt op diagnostiek, interventies en zorguitkomsten. Het lectoraat bestaat uit drie programmalijnen gericht op het versterken van het sociale systeem, op specialistische thuiszorg, ambulante zorg en zorgverlening binnen ziekenhuizen, en op de toegankelijkheid van zowel de digitale als de gebouwde omgeving voor mensen met een beperking.

John Verhoef

John Verhoef

John Verhoef is lector 'Eigen Regie' aan de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden. Dit lectoraat is uniek in Nederland en voert onderzoeken uit die oplossingen bieden voor het spanningsveld tussen vraag en aanbod in de zorg. John gelooft heilig in co-creatie en zijn expertise ligt op het terrein van multidisciplinaire revalidatie, netwerkvorming en informatie- en communicatietechnologie bij het bevorderen van zelfmanagement van mensen met chronische ziekten.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.