Menu
  English

  Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn

  Het ‘Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT)’ beoogt met praktijkgericht onderzoek, in nauwe samenwerking met het werkveld, bij te dragen aan de duurzame implementatie en integratie van digitale zorg en ondersteuning. Verder onderzoeken we de toepassing van nieuwe evaluatievormen. Tot slot richt PIT zich op samenwerking in onderwijs en nascholing op het gebied van digitale zorg.

  Over het platform

  Organisatie

  Het PIT is opgericht in september 2017. In september 2020 is een nieuwe programma-periode begonnen. Het platform bestaat uit een bestuur en twee werkgroepen met een open karakter. Beide werkgroepen voeren projecten uit die aansluiten bij de onderzoeksagenda, zorgen voor verbinding met het werkveld, fungeren als aanspreekpunt voor praktijkgericht onderzoek en vergroten de zichtbaarheid van het thema.

  PIT staat open voor deelname van andere lectoren en voor samenwerking met bedrijven, publieke instellingen en kennisinstellingen. PIT werkt samen met de lectorenplatformen Personalised Health en Zelfmanagement (beide topsector LSH), en Praktijkgericht ICT-onderzoek (PRIO).

  Doelstelling platform PIT

  Het ‘Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT)’ beoogt bij te dragen aan de duurzame implementatie van technologische innovaties in gezondheidszorg en welzijn.

  Onderzoek, onderwijs en werkveld moeten doelgericht samenwerken om een nieuwe praktijk vorm te geven waarin technologie wordt toegepast. PIT richt zich daarom nadrukkelijk niet alleen op praktijkgericht onderzoek in en met het werkveld, maar ook op samenwerking in onderwijs en nascholing op het gebied van digitale zorg.

  Stuurgroep

  De stuurgroep bestaat uit lectoren Marike Hettinga (voorzitter), Marjolein den Ouden, Han de Ruiter, Job van ’t Veer en Eveline Wouters. Zij worden ondersteund door een platformcoördinator Sander Holterman.

  Werkgroepen

  Werkgroep Implementatie

  In dit thema doen we op onderzoek naar de implementatie van digitale zorg in de (zorg)praktijk; op de werkvloer en op organisatieniveau. Wat betekent digitale zorg voor de betrokken burger/cliënt/patiënt? Wat zijn bedoelde en onbedoelde effecten? Wat zijn organisatorische randvoorwaarden? Hoe kan kennis en ervaring met digitale zorg expliciet gemaakt worden zodat die overgedragen kan worden aan anderen? Welke kennis en inzichten kunnen we ophalen bij successen en ook bij ‘briljante mislukkingen’?

  Pit doet niet alleen onderzoek maar draagt het ook actief bij aan de implementatie van technologie voor gezondheid en welzijn. Evaluatie van het implementatieproces maakt nadrukkelijk onderdeel van uit van dit thema.

  Werkgroep Onderwijs en Nascholing

  Niet alleen de toekomstige professionals, de hbo- en mbo-studenten, maar ook de huidige zorg- en welzijn professionals zijn onvoldoende voorbereid en opgeleid om technologie in te zetten in de zorg. Het gaat hierbij om competenties op drie niveaus. Ten eerste op het niveau van praktische digivaardigheden in het dagelijkse zorgproces. Ten tweede op de vaardigheden van zorgprofessionals in het adviseren en coachen van zorgvragers wanneer zij van deze middelen gebruik gaan maken. Ten derde zullen met name de (hbo-)professionals meer gefaciliteerd moeten worden in hun rol als beroepsinnovator. Dit is een meer strategische beroepsrol die juist een vakinhoudelijke professional op zich moet nemen om tot zinvolle (implementatie van) digitale innovatie te komen binnen de eigen organisatie. Als lectorenplatform creëren we een theoretische grondslag en inhoud voor onderwijs en nascholing op het gebied van technologische innovaties voor gezondheid en welzijn.

  Resultaten

  • Kennisagenda
   In de Kennisagenda PIT staat beschreven wat de visie van het lectorenplatform is en welke plannen de twee werkgroepen hebben. Vier cases laten zien hoe praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan implementatie van digitale zorg en hoe samengewerkt wordt in onderwijs en nascholing op dit gebied.

  Samenwerkingen

  Het Platform Inzet Technologie voor Gezondheid en Welzijn staat open voor deelname van andere lectoren voor samenwerking met bedrijven, publieke instellingen en kennisinstellingen. De volgende partijen zijn met ingang van september 2020 als platformpartner aangesloten

  Daarnaast heeft de Topsector Life Sciences & Health zich geconformeerd aan het platform.

  Doelstelling Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn

  De Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn hebben de volgende doelstellingen: 

  • Delen van kennis en ervaringen: meer uitwisseling van kennis tussen sectoren en disciplines;
  • Bevorderen van eenheid van taal in interprofessioneel samenwerken;
  • Versnellen van de verspreiding van bruikbare kennis en methodieken in de beroepspraktijk en in het onderwijs;
  • Samenwerken in onderzoeksaanvragen en in de uitvoering van (praktijkgerichte) onderzoeksprojecten.

  Actueel