Kraamzorg Op Maat

De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind
Publicatiedatum: 01 december 2016

De effectiviteit van kraamzorg en de motivaties van kwetsbare zwangere vrouwen om geen of minder kraamzorg af te nemen zijn nog niet onderzocht. Inzicht in de effectiviteit van kraamzorg en redenen waarom deze doelgroep minder of geen kraamzorg afneemt, moet bijdragen aan het ontwikkelen van op de doelgroep afgestemde zorg en toename van het gebruik van kraamzorg door vrouwen die dit nodig hebben.

Toon:

Beoogde resultaten
  1. beter inzicht in de relatie tussen het gebruik van de kraamzorg en ongepland zorggebruik postpartum
  2. inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren om wel (en in welke mate) of niet kraamzorg af te nemen en
  3. onderzoek naar effectiviteit van vroegtijdige signalering en kraamzorg-op-maat aan kwetsbare zwangeren, evaluatieonderzoek naar kennis, vaardigheden en attitude van kraamverzorgenden en het scholen van gespecialiseerde kraamverzorgenden.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.