Menu English

Kraamzorg Op Maat

De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind
Publicatiedatum: 01 december 2016

De effectiviteit van kraamzorg en de motivaties van kwetsbare zwangere vrouwen om geen of minder kraamzorg af te nemen zijn nog niet onderzocht. Inzicht in de effectiviteit van kraamzorg en redenen waarom deze doelgroep minder of geen kraamzorg afneemt, moet bijdragen aan het ontwikkelen van op de doelgroep afgestemde zorg en toename van het gebruik van kraamzorg door vrouwen die dit nodig hebben.

Toon:

Introductie

Kwetsbare kraamvrouwen nemen minder kraamzorg af dan vrouwen met weinig gezondheidsrisico's, waardoor het gezond gedrag en de gezondheid van moeder en kind minder bevorderd kunnen worden. De kraamzorg is onvoldoende afgestemd op wat nodig en gewenst is en is onvoldoende gedefinieerd in specifieke zorgpaden. Kraamverzorgenden hebben niet altijd voldoende kennis en tijd om de juiste zorg te bieden.

De Minister van VWS heeft in 2015 aangegeven dat het huidige indicatieprotocol dat de aard en omvang van de kraamzorg bepaalt, niet flexibel genoeg is en te weinig bijdraagt aan zorg op maat. Kraamzorg moet dus op effectieve wijze gegeven worden op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener, met de juiste inhoud en de juiste omvang.

Onderzoek

Om dit te kunnen bereiken worden drie parallelle deelonderzoeken uitgevoerd: een kwalitatief onderzoek, een kwantitatief onderzoek en een interventiestudie. 

Tijdens het kwalitatief onderzoek vinden diepte-interviews plaats met (kwetsbare) vrouwen en met zorgverleners om zo te achterhalen wat de bevorderende en de belemmerende factoren zijn om wel of geen kraamzorg af te nemen.

Door middel van kwantitatief onderzoek worden data van postpartum zorggebruik door vrouwen die wel en vrouwen die geen kraamzorg hebben afgenomen, opgevraagd en geanalyseerd.

Tijdens de interventiestudie wordt op basis van resultaten uit de twee andere deelonderzoeken een vroegtijdig geïntegreerd huisbezoek en kraamzorg-op-maat ontwikkeld met behulp van mHealth ondersteuning (een digitaal platform) voor kwetsbare kraamvrouwen en kraamverzorgenden. Er is aandacht voor het bereik van kraamzorg, door het actief toeleiden van kwetsbare zwangeren naar kraamzorg. Hierdoor wordt het zorggebruik onder deze groep verbeterd. Daarnaast is er aandacht voor de continuering van zorg door een optimale afstemming en overdracht.

Coaching

Zowel de kraamverzorgende als de kraamvrouw worden adequaat toegerust met kennis, vaardigheden en (digitale) tools. Het digitale platform coacht de zwangere vrouw bij voedings- en leefstijlgewoonten, adviezen over roken, alcohol, gezonde voedingsgewoonten van hun kind, borst- en flesvoeding en medicatie.

Regionaal Consortium

Bij dit project wordt samengewerkt met het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte van Kenniscentrum Zorginnovatie. Er wordt samengewerkt met een aantal kraamzorgorganisaties die lid zijn van het consortium en het cliëntenpanel is actief betrokken.

Verbinding met het onderwijs

Uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor de scholing van kraamverzorgenden en in het curriculum van de opleiding Verloskunde van Hogeschool Rotterdam.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen