Menu
  English

  Promotieonderzoek Happy Friends, Positive Minds?!

  Effectonderzoek naar een schoolgerichte preventieve interventie gericht op co-rumineren bij jongeren

  Effectonderzoek naar een integraal schoolgericht preventieprogramma gericht op het bevorderen van reflectie van jongeren op hun interacties met leeftijdsgenoten en schoolprofessionals.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Internaliserende problematiek, zoals stemmings- en angstklachten, is de belangrijkste oorzaak van emotionele stress onder jongeren. Stemmings- en angstklachten lijken te ontstaan of zelfs erger te worden als jongeren excessief praten over problemen en negatieve emoties binnen vriendschappen (ook wel co-rumineren genoemd).  Mogelijk nemen internaliserende problemen af door jongeren te leren op een adaptieve, reflectieve manier te praten over problemen en negatieve emoties. 

  Dit promotieonderzoek heeft als doel om door middel van observaties meer inzicht te krijgen in de onderliggende processen van co-rumineren bij jongeren. Op basis daarvan wordt een schoolgerichte interventie ontwikkeld die hoog-risico jongeren leert om hun problemen op adaptieve, reflectieve wijze met hun leeftijdgenoten en schoolprofessionals te bespreken. Om de inhoud van de interventie te intensiveren zal de interventie 'blended' worden aangeboden aan jongeren, dus zowel face to face op school als online.

  Beide doelgroepen worden intensief betrokken bij de interventie ontwikkeling en middels een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek wordt de effectiviteit daarvan getoetst.

  Verbinding onderwijs

  De opgedane inzichten tijdens het promotieonderzoek zullen verwerkt worden in het curriculum van diverse opleidingen van Hogeschool Rotterdam, zodat de hogeschool professionals kan afleveren die in staat zijn om co-rumineren en daarmee angst- en depressieklachten te herkennen en op evidence-based wijze terug te dringen binnen de context van het voortgezet onderwijs. Tevens zullen uit het promotieonderzoek verschillende (afstudeer)projecten voor studenten van de hogeschool vloeien.