Menu
  English

  Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg

  Minder knelpunten in de palliatieve zorg

  Publicatiedatum: 01 december 2007

  ”Hoe verloopt de implementatie van het ZPE in de eerstelijn en leidt dit tot vermindering van de ervaren knelpunten in de multidisciplinaire samenwerking in de palliatieve zorg?” De vraag of de ervaren knelpunten in de multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen door de implementatie van het ZPE verminderen, kan gematigd positief worden beantwoord.

  Toon:

  Niet alle projectgroepleden wisten dat zij het ZPE in de eigen organisatie dienden te implementeren en sommige leden van de stuurgroep hadden bedenkingen over de gehanteerde implementatiestrategie. De respons van het vragenlijstonderzoek was 35%. Van de instrumenten zijn het Consultatief Palliatief Team (CPT) en het Zorgpad Stervensfase (ZS) het meest bekend en gebruikt. Samenwerking komt het meest voor tussen de huisartsen, (wijk)-verpleegkundigen, de medisch specialisten, CPT’s en de apotheken. Deze samenwerking bestaat voornamelijk uit patiëntgebonden besprekingen, die als voldoende tot goed beoordeeld worden. Een kleine meerderheid van de respondenten ziet dat het ZPE verbeteringen heeft gebracht, voornamelijk in de algehele samenwerking en ten aanzien van de deskundigheid, het zorgaanbod en de regiebepaling.

  Conclusie & Aanbevelingen

  De vraag of de ervaren knelpunten in de multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen door de implementatie van het ZPE verminderen, kan gematigd positief worden beantwoord. De implementatie van het ZPE verliep niet eenvoudig en het gehele ZPE is nog niet in alle organisaties geïmplementeerd. Meer aandacht is nodig voor de keuze van de passende innovatie, het bekendmaken van de innovatie (disseminatie) en het creëren van draagvlak (adoptie) bij middenmanagement en zorgverleners op de werkvloer.