Menu English

Wijkwerkers

Het beloop van kwetsbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen bij ondersteuning van wijkwerkers
Publicatiedatum: 01 mei 2014

Zorgaanbieder Laurens heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met professionals die kwetsbare ouderen opzoeken in de wijk en hen begeleiden in het verminderen van die kwetsbaarheid en behoud van zelfredzaamheid. In 4 wijken in Rotterdam werden wijkwerkers aangesteld om ervaring op te doen met deze manier van werken. Kenniscentrum Zorginnovatie heeft het project in twee onderzoeken gevolgd.

Toon:

Er zijn uiteindelijk 43 volledig ingevulde dossiers van kwetsbare ouderen bekeken in deze studie. De ouderen bleken, net als in de eerste studie, vooral kwetsbaar op het gebied van mobiliteit, lichamelijke moeheid, somberheid, alleen wonen en eenzaamheid. Ten aanzien van zelfredzaamheid zijn er vooral problemen in de dagbesteding, lichamelijk gezondheid en maatschappelijke participatie. De scores ten aanzien van kwetsbaarheid en zelfredzaamheid zijn niet significant verbeterd in de anderhalf jaar dat de wijkwerker de ouderen bezocht, maar ook niet verslechterd. In wijken waar veel ouderen wonen met niet-Nederlandse achtergrond zijn gesignaleerde problemen voor ouderen extra lastig door het ontbreken van voldoende professionals en vrijwilligers die bekend zijn met de taal en cultuur.

Ouderen en de wijkwerkers zijn overtuigd van het belang van de aanwezigheid van een professional als de wijkwerker. Ouderen vinden in de wijkwerker een vertrouwd persoon die gesprekspartner en vraagbaak is, praktische ondersteuning geeft en hen stimuleert in contacten en activiteiten. Voor deze ondersteuning is geen vaststaande manier, het is maatwerk. De wijkwerker onderhoudt een uitgebreid netwerk in de wijk. Dit netwerk heeft zich het afgelopen jaar sterk ontwikkeld, de samenwerking is verbeterd. Hierdoor is de wijkwerker in staat maatoplossingen te bieden voor de ouderen, ook als het sociale netwerk van de ouderen beperkt is.

Naast de individuele contacten zijn alle wijkwerkers actief op wijkniveau: zij signaleren gaten in de ondersteuning van kwetsbare ouderen en zoeken op creatieve wijze een oplossing samen met formele en informele samenwerkingspartners. Zij organiseren bijvoorbeeld voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten. Zo kregen Turkstalige vrouwen in een moskee op hun verzoek voorlichting over suikerziekte, borstkanker en dementie; en was er een ‘lief en leed’ tea voor ouderen die kortgeleden iemand verloren hadden. De wijkwerkers ondersteunen bovendien bewoners- en vrijwilligersorganisaties bij hun inspanningen om wijkbewoners te betrekken bij activiteiten in de wijk.

Laurens gaat de opgedane ervaringen delen met de gemeente en de wijkteams zodat de geleerde lessen uit dit project worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van wijkgericht ondersteuning van kwetsbare ouderen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen