Menu English

Wijkwerkers

Het beloop van kwetsbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen bij ondersteuning van wijkwerkers

Publicatiedatum: 01 mei 2014

Zorgaanbieder Laurens heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met professionals die kwetsbare ouderen opzoeken in de wijk en hen begeleiden in het verminderen van die kwetsbaarheid en behoud van zelfredzaamheid. In 4 wijken in Rotterdam werden wijkwerkers aangesteld om ervaring op te doen met deze manier van werken. Kenniscentrum Zorginnovatie heeft het project in twee onderzoeken gevolgd.

Toon:

Dit project is een vervolg van het project 'Via wijkstructuur verbeteren van zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen'. Omdat de duur van dit eerdere project te kort was om verschillen te kunnen meten in kwetsbaarheid en zelfredzaamheid werd besloten het project met een jaar te verlengen.

Projectbeschrijving

Het onderzoek richtte zich op het beloop van kwetsbaarheid en zelfredzaamheid van ouderen in de periode na het eerste contact met de wijkwerker: in hoeverre veranderen deze en welke rol spelen de wijkwerkers daarin? Het onderzoek kent een mixed-methods aanpak: Kwetsbaarheid en zelfredzaamheid werden gemeten met een vragenlijst. Daarnaast werden er interviews afgenomen bij ouderen en de wijkwerkers. Studenten van Hogeschool Rotterdam hebben geparticipeerd in dit onderzoek in het kader van hun afstuderen.