Menu English

Vroegsignalering van Dementie

Onderdeel van de Academische Werkplaats Dementie
Publicatiedatum: 01 januari 2010

Als dementie vroeger herkend wordt, voorkomt het overbelasting van de mantelzorger en is de kans groter dat het leren omgaan met dementie beter lukt.

Toon:

Doelstellingen

 1. Verzorgenden van Thuiszorg De Zellingen herkennen vroege signalen van dementie bij cliënten en handelen volgens het protocol ‘Vervolgstappen na herkenning van dementiesignalen’
 2. Er is communicatie tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen van De Zellingen over cliënten met een risico op dementie.
 3. Er is afstemming tussen hulpverleners en vrijwilligers die betrokken zijn bij de eerste fase van dementie, zodat de draagkracht van mensen met dementie en hun mantelzorgers vergroot wordt.
 4. Informatie over beginnende dementie en ondersteuningsmogelijkheden is laagdrempelig toegankelijk voor inwoners van de gemeenten Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel.
 5. Er starten in samenwerking met het Meldpunt projecten die mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers ondersteuning bieden. 

Strategieën

 1. Draaiboek van het scholingsprogramma ‘Vroegsignalering’ voor verzorgenden, zodat hbo-medewerkers van De Zellingen het programma kunnen geven   
 2. Signaleringskaart voor herkennen van dementie ten behoeve van verzorgenden
 3. Easycare assessment uitvoeren in samenwerking met huisartsen
 4. Monitoring van ‘niet pluis’-cliënten   
 5. Stroomschema (intern) van het traject van ‘niet pluis’ tot diagnose voor medewerkers van De Zellingen
 6. Stroomschema (met externen) over werkwijze diagnostiek eerste lijn
 7. Flyer ‘herken dementie op tijd’ ontwerpen in samenwerking met project ‘Cognitieve stoornissen’ en verspreiden via Meldpunt en Alzheimercafé
 8. Zorgteammanagers zetten het onderwerp op de agenda van het teamoverleg
 9. Opdracht voor tweedejaars hbo-studenten: ontwerpen van de sociale kaart met lacunes per gemeente
 10. Scholingsprogramma ‘Vroegsignalering‘ aanbieden aan derden in het onderwijs
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen