Menu
  English

  Extended Twinning

  Het bestaande leernetwerk van docenten (mbo en hbo) en wijkverpleegkundigen wordt uitgebreid met het sociaal domein en ouderen

  Publicatiedatum: 01 januari 2015

  Met het project “Leren met en van elkaar: Extended Twinning!” wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Het project gaf een vervolg aan het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning wat het mbo- en hbo-onderwijs en de wijkverpleegkundige zorgpraktijk verbindt. Het leernetwerk Extended Twinning maakt een verdiepings- en verbredingsslag door een extra verbinding te maken met het sociaal domein én de groep van ouderen zelf.

  Toon:

  Introductie

  Extended Twinning gaf een vervolg aan het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning waarbij verbindingen zijn gemaakt tussen onderwijs en zorgpraktijk. Het leernetwerk heeft een verdiepings- en verbredingsslag gemaakt door een extra verbinding te maken met het sociaal domein. Het twinnen waarbij docenten, professionals en studenten in elkaars praktijk meelopen is een beproefde methode en bleef daarom centraal staan. Dit droeg bij tot kennismaken en kennis en ervaringen delen rondom elkaars beroepspraktijk en was daarmee een effectief middel om interprofessionele samenwerking op gang te brengen. In het nieuwe project is Twinning verder vorm gegeven door naast het meelopen in elkaars praktijk ook gezamenlijk te werken aan opdrachten en vraagstukken uit de praktijk van de ouderenzorg.

  Vervolgens is middels het organiseren van leernetwerk bijeenkomsten in groepen verder aan het thema integrale ouderenzorg gewerkt. Hierbij hebben ouderen zelf (de ervaringsdeskundigen) een belangrijke rol ingenomen; zowel als coach gedurende het werken aan opdrachten maar ook als beoordelaar van resultaten en opbrengsten. Resultaten en opbrengsten zijn tijdens de leernetwerk bijeenkomsten aan elkaar gepresenteerd. Nieuwe inzichten zijn daarbij verzameld en teruggegeven aan onderwijs en praktijk.

  Projectbeschrijving

  Het project Extended Twinning had een looptijd van twee jaar en kende een brede vertegenwoordiging van deelnemende partijen. Door het langdurig verbinden van docenten, studenten en professionals uit het zorg- en sociale domein beoogde het project een stevig netwerk te ontwikkelen dat borg stond voor een meer geïntegreerde samenwerking rondom zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in de wijk. Kenmerkend voor het project was Twinning (het samen optrekken in elkaars werkpraktijk), het leernetwerk en de intensieve samenwerking met ouderen en ervaringsdeskundigen.

  Om onze ambities te realiseren waren de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1. Het versterken van competenties van zorgprofessionals, social workers, docenten en studenten verpleegkunde en social work (mbo en hbo) rondom het indiceren en organiseren van samenhangende zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen waarbij sprake is van complexe (meervoudige) problematiek. Hierbij wordt expliciet ingezet op de rol van regisseur en samenwerker;
  2. Het delen van reflecties en ervaringen in een breed samengesteld gezelschap van professionals, docenten, ervaringsdeskundigen en studenten om van daaruit te werken aan producten voor onderwijs en praktijk, te weten:
   1. casusbeschrijvingen en opdrachten voor wijkprofessionals en studenten met een focus op het aanbieden van integrale zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie;
   2. een verhalenbundel geschreven vanuit perspectief van ouderen met focus op het aanbieden van integrale zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie. We gebruiken daarbij de storytelling methode.
   3. een ervaringen bundel met geleerde lessen van professionals, docenten en studenten vanuit de twinning; 
   4. richtlijnen en/of methodiekbeschrijvingen (zorgpaden) die het interprofessionele samenwerken in de wijk ondersteunen.

  Looptijd: 2019 - 2021

  Leernetwerkbijeenkomsten