Menu
  English

  Extended Twinning

  Het bestaande leernetwerk van docenten (mbo en hbo) en wijkverpleegkundigen wordt uitgebreid met het sociaal domein en ouderen

  Publicatiedatum: 01 januari 2015

  Met het project “Leren met en van elkaar: Extended Twinning!” wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Het project gaf een vervolg aan het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning wat het mbo- en hbo-onderwijs en de wijkverpleegkundige zorgpraktijk verbindt. Het leernetwerk Extended Twinning maakt een verdiepings- en verbredingsslag door een extra verbinding te maken met het sociaal domein én de groep van ouderen zelf.

  Toon:

  Twinning

  Met het project Twinning is de opleiding hbo-V van Hogeschool Rotterdam in 2015 een unieke samenwerking aangegaan met verschillende (praktijk) organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Door het vormen van een stevig leernetwerk geven de samenwerkende partijen een impuls aan de ontwikkeling en positionering van de wijkverpleegkundige in de regio. Het Twining concept, waarbij docenten en wijkverpleegkundigen participeren in elkaars beroepspraktijk, verstevigt de brug tussen praktijk en onderwijs. Het project maakt door het versterken van competenties van docenten, wijkverpleegkundigen en werkbegeleiders, een verbeterslag binnen zowel de onderwijs- als beroepspraktijk.

  Kern van het leernetwerk is de continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijs en praktijk. Het netwerk geeft een impuls aan de ontwikkeling en stevige positionering van het wijkverpleegkundig beroep in de Rotterdamse regio. Drie Rotterdamse thuiszorgaanbieders participeren in het leernetwerk: LaurensStichting Humanitas en de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam. Naast de nieuwe trajecten worden eerder in gang gezette interventies gebundeld en wordt zorg gedragen voor een duurzame borging door samenwerking met Van Kleef Instituut en Kenniscentrum Zorginnovatie.

  De kracht van het leernetwerk ligt in het zogenaamde Twinning-concept waarbij voor een langere periode een een-op-een koppeling plaatsvindt tussen hbo-Verpleegkunde-docenten en wijkverpleegkundigen. Beiden oriënteren en participeren in elkaars beroepspraktijk, waardoor nieuwe inzichten worden gevormd en kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

  Looptijd: 2015 - 2016

  Twinning Twice

  Na het succesvolle project Twinning, waarin wijkverpleegkundigen en docenten van de Hogeschool Rotterdam in elkaars beroepspraktijk hebben meegekeken, is in december 2016 het vervolgproject Twinning Twice van start gegaan. De leernetwerken worden in Twinning Twice uitgebreid met mbo-V docenten van Het ROC Mondriaan en het Albeda College. Er doen 3 zorgorganisaties mee, namelijk Careyn, Laurens en Humanitas.

  Twinning Twice kent een iets gewijzigde opzet. Er worden twee werkgroepen gevormd. In elke werkgroep nemen drie docenten plaats (vanuit iedere orderwijsorganisatie één) en vier (wijk)verpleegkundigen (mbo en hbo opgeleid). Er wordt gekeken of ook verzorgenden deel kunnen gaan nemen. Elke werkgroep kiest een thema en belicht dit op zowel inhoudelijke als organisatorische kanten. Bovendien geeft elke werkgroep verdieping aan het thema teamleren. De mix van deelnemers in de werkgroepen maakt het mogelijk om de perspectieven van zowel de docent als de professional aan bod te laten komen. De thema’s zijn:

  1. Zelfmanagement, eigen regie en participatie
  2. Gezondheidsbevordering en preventie
  3. Teamleren

  Er worden vier leernetwerken georganiseerd rond bovenstaande thema’s. In die periode ‘twinnen’ de hbo- en mbo-docenten in elkaars praktijk (twee keer) en ‘twinnen’ docenten en (wijk)verpleegkundigen) twee keer in elkaars praktijk. Het laatste leernetwerk wordt samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen georganiseerd.

  Looptijd: 2016 - 2017

  Boekjes

  Publicaties

  In de media