Menu
  English

  Laurens de Schutse

  Verzorgingshuis in Rotterdam-Prins Alexander

  Publicatiedatum: 01 januari 2008

  De Schutse is een verzorgingshuis in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander en maakt deel uit van de regio Noordoost van Laurens, de grootste aanbieder van ouderenzorg in Rotterdam en omgeving.

  Toon:

  Aanleiding voor het project was dat de overheid met ingang van 2009 Zorgzwaartepakketten (ZZP) in de intramurale zorg invoert. Elke bewoner van een instelling kreeg een eigen zorgzwaartepakket, hierin werd beschreven hoeveel en welke zorg de bewoner nodig heeft. Voor klanten die weinig zorg nodig hadden kregen instellingen minder geld dan voor degenen met een grote zorgvraag.

  Projectbeschrijving

  Dit nieuwe systeem heeft grote gevolgen voor zorgaanbieders en klanten. Van instellingen eist het nieuwe vormen van registratie, een zorgplan per klant, andere inzet van personeel en een kostprijsberekening voor de zorgzwaartepakketten. Ook is het van belang dat ze zich erop voorbereiden mogelijke financiële effecten van de ZZP-invoering het hoofd te bieden. Voor de bewoner ontstaat de keuze onderdelen in het zorgaanbod wel of niet af te nemen en aanvullende zorg en diensten in te kopen.

  Laurens De Schutse moet een gemoderniseerd verzorgingshuis worden, waar de kosten van wonen, diensten, zorg en organisatie zijn gescheiden. Het moet een ontmoetingscentrum worden waar mensen van buiten en bewoners samen aan activiteiten deelnemen en elkaar tegenkomen. Er wordt een civil society gecreëerd, waar mensen zolang mogelijk actief kunnen deelnemen in de samenleving, hun eigen verantwoordelijkheden nemen en zichzelf organiseren, eventueel ondersteund door professioneel welzijnswerk. Bewoners krijgen de mogelijkheid een aanbod te vinden dat past bij hun zorgvraag en zelf de leiding te nemen als ze dat willen. De klant kiest en oordeelt zelf over de kwaliteit van de zorg die hij krijgt.