Menu Zoeken English

Nieuw in 010

Publicatiedatum: 01 november 2014

In dit programma ondersteunen studenten Verloskunde en studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool Rotterdam kwetsbare zwangeren via huisbezoeken.

Toon:

Introductie

Studenten gaan als duo drie onderwijsperioden lang kwetsbare zwangeren uit Rotterdam-Zuid ondersteunen. De taak van de student bestaat uit lichte ondersteuning. Denk hierbij aan vragen als: Wat zit in het kraampakket? Waar is de ingang van het ziekenhuis als ik ’s nachts moet bevallen? Wat zijn de voordelen van borstvoeding ten opzichte van flesvoeding?

Studenten bezoeken de zwangere thuis en gaan op pad met de zwangere. Ze laten zien waar aanstaande moeders elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen wandelen met hun baby, ze leggen uit hoe het zorglandschap eruit ziet en organiseren voorlichting voor zwangeren.

Projectbeschrijving

Dit programma is gebaseerd op het buddy-programma van de Arteveldehogeschool in Gent, België. Studenten gaan als duo drie onderwijsperioden lang kwetsbare zwangeren ondersteunen. De studenten starten met een training waarin de nadruk wordt gelegd op het kennismaken, het vormen van duo's, het aanleren van coachingsvaardigheden en basiskennis over maatschappelijk werk en verloskunde. De duo's zullen vervolgens via de verloskundige worden gekoppeld aan een kwetsbare zwangere. De studenten rapporteren, na hun bezoek aan de zwangere, direct aan de verloskundige. Daarnaast krijgen ze (gast)lessen op maat om zich verder te verdiepen in deze problematiek. Het project vindt plaats binnen de zeven focuswijken van Rotterdam-Zuid.

Doelstelling

Doel is om het gevoel van welbevinden van deze kwetsbare groep - alsook het gevoel capabel te zijn in het ouderschap - te verbeteren. Voor studenten is het een kans om meer kennis te krijgen over kwetsbare zwangeren en om samen te werken met verschillende disciplines.

Evaluatieonderzoek

Door vierdejaars studenten van diverse opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam zal onderzoek worden gedaan naar het project. Het evaluatieonderzoek van dit programma heeft drie verschillende pijlers:

  1. Zwangeren: hoeveel draagt dit programma bij aan het welbevinden en het zich capabel voelen in het ouderschap van de kwetsbare zwangeren?
  2. Studenten: waar lopen studenten zoal tegenaan en welke ervaringen hebben de studenten opgedaan.
  3. Professionals: hoe is de tevredenheid van de betrokken verloskundigen? 

Mama’s Garden

Ter aanvulling op het buddy project Nieuw in 010 heeft Mama’s Garden februari 2016 haar deuren in Rotterdam Zuid geopend. Mama’s Garden is een ontmoetingsplek waar zwangeren/ jonge moeders bijeenkomen en deelnemen aan diverse activiteiten. Mama’s Garden is de ideale plek om tips, adviezen en ervaringen met elkaar te delen en biedt zwangeren/ jonge moeders de gelegenheid om het sociale netwerk te vergroten.

Mama's Garden biedt naast activiteiten ook een luisterend oor aan zwangere/ jonge moeders die een hulpvraag hebben, samen wordt er gekeken naar eventuele oplossingen of doorverwijzingen. Tevens is het een mooie leerwerkplek voor onze studenten.

Meer informatie over Mama's Garden is te vinden via Facebook.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.