Menu Zoeken English

Loopbanen in de Ouderenzorg

Een bijdrage aan het personeels- en arbeidsmarktbeleid in de ouderenzorg
Publicatiedatum: 01 januari 2012

Meerstemmigheid in de loopbaanverhalen van zorgmedewerkers in de ouderenzorg en de weerklank ervan in de organisatie.

Toon:

Een kwalitatief en narratief actie-onderzoek bij ouderenzorgorganisatie Laurens, met als doel een bijdrage te leveren aan een personeels- en arbeidsmarktbeleid waarin de zorgmedewerker als persoon zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd binnen het kader van de Universiteit voor Humanistiek.

Projectbeschrijving

Zorgmedewerkers vertellen verhalen over hoe hun levensloop en loopbaan met elkaar samenhangen. Vanwege de focus op deze samenhang worden de verhalen van de zorgmedewerkers in dit onderzoek ‘meerstemmige verhalen’ genoemd. Vervolgens wordt onderzocht of HRM medewerkers door te luisteren naar de verhalen van de zorgmedewerkers, op nieuwe ideeën komen voor het personeels- en arbeidsmarktbeleid. De reacties van de HRM medewerkers op de meerstemmige verhalen van de zorgmedewerkers wordt in het onderzoek ‘resonans’ genoemd. Ten slotte wordt onderzocht of muzikale werkvormen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan organisatieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.