Menu English

Langer Thuis met Dementie in Rotterdam

Pilotproject
Publicatiedatum: 01 juli 2015

In het voorjaar van 2013 sloten Zilveren Kruis (toen Achmea) en de gemeente Rotterdam het convenant “Samen werken aan een gezond Rotterdam”. Vanuit de uitgangspunten dat mensen prettiger oud worden in hun eigen vertrouwde omgeving en dat langer thuis wonen lagere kosten met zich meebrengt dan intramurale zorg, is het de ambitie om intramurale opname uit of af te stellen. Daarnaast is het doel om de zorg en ondersteuning thuis zo te organiseren, dat dit op een prettige en veilige manier kan.

Toon:

Beoogde resultaten

Een document met bevindingen ten aanzien van het zo efficiënt mogelijk inrichten van de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bevindingen waarover gerapporteerd wordt:

  • De inzet van integrale zorg en ondersteuning bij deelnemende cliënten.
  • Kosten en baten van integrale ondersteuning thuis van deelnemende cliënten
  • De benodigde deskundigheid van huidige en nieuwe professionals in het domein van welzijn en zorg die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met dementie.
  • Ervaringen ten aanzien van het inzetten van 2e lijns expertise voor mensen met dementie in de thuissituatie.
  • Ervaringen ten aanzien van het organiseren van een vangnet voor de mantelzorger.

Ten aanzien van de inzet van integrale zorg en ondersteuning bij deelnemende cliënten zijn de volgende deelresultaten opgeleverd:

  • 40 tot 50 keer integrale zorg en ondersteuning(splannen), waarin aandacht is voor de eigen kracht, de inzet van het informele netwerk, collectieve welzijnsvoorzieningen, mantelzorgondersteuning/vangnet. Indien van toepassing zijn zorg en ondersteuning vanuit ZVW en Wmo opgenomen, de inzet van betaalbare technologische toepassingen en bewezen effectieve interventies.
  • Lijst of toolkit van mogelijke (in praktijk/wetenschappelijk bewezen) effectieve interventies die aan de behoeften van mensen met dementie tegemoetkomt
  • Meting van ervaringen en beleving van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun mantelzorgers in verschillende fases van het ziekteproces (effectonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Escalatiemodel: Samenwerkingsstructuur / samenwerkingsafspraken/ doorzettingsmacht, waarbij, op het moment dat de professionals en mantelzorgers vastlopen, door opschaling extra zorg en ondersteuning/interventies/voorzieningen ingezet kan worden, waardoor thuis wonen mogelijk blijft.
  • Een document met aanbevelingen ten behoeve van een efficiënte en effectieve inrichting van zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers en adviezen over de borging van opgedane leerervaringen en inzichten.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen