Menu English

Langer Thuis met Dementie in Rotterdam

Pilotproject
Publicatiedatum: 01 juli 2015

In het voorjaar van 2013 sloten Zilveren Kruis (toen Achmea) en de gemeente Rotterdam het convenant “Samen werken aan een gezond Rotterdam”. Vanuit de uitgangspunten dat mensen prettiger oud worden in hun eigen vertrouwde omgeving en dat langer thuis wonen lagere kosten met zich meebrengt dan intramurale zorg, is het de ambitie om intramurale opname uit of af te stellen. Daarnaast is het doel om de zorg en ondersteuning thuis zo te organiseren, dat dit op een prettige en veilige manier kan.

Toon:

Introductie

Mensen met dementie zijn een groeiende en kwetsbare groep, waarvoor de zorg en ondersteuning momenteel erg aan verandering onderhevig is. Met de decentralisatie is een deel van de ondersteuning die tot 2015 onder de AWBZ viel, onder verantwoordelijkheid van de gemeente (Wmo) komen te vallen. De ketenzorg dementie en het casemanagement dementie vallen sinds 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) in de aanspraak wijkverpleging. De veranderingen in de zorg en ondersteuning van mensen voor dementie en de ambities binnen de samenwerking van Zilveren Kruis en gemeente Rotterdam, vormen de aanleiding voor dit pilotproject.

Doelstelling van het project is om een bijdrage te leveren aan het zo efficiënt mogelijk inrichten van de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat mensen met dementie in een zelfstandige woonsituatie kunnen blijven wonen en een opname in een verpleeginstelling wordt uitgesteld.

Projectbeschrijving

Binnen het project zijn in 2 wijken 20 tot 25 mensen met dementie en hun mantelzorgers tot en met 2017 intensief gevolgd en begeleid, met als doel om ze maximaal te faciliteren om zo lang mogelijk de eigen regie te behouden in een zelfstandige woonsituatie. De zorg en ondersteuning omvat alle aspecten rondom het leven van iemand met dementie: geschikte woning (aanpassingen in de woning, domotica/e-health), vitaal netwerk (mantelzorgondersteuning, dagbesteding) en heldere informatie en de aspecten rond verzorging en verpleging. Het project is uitgevoerd in twee gebieden in Rotterdam waar veel ouderen wonen en waar op dit moment de ketenpartners dementie al nauw met elkaar samenwerken; Lombardijen en Ommoord. De twee doelgroepen zijn mensen in een beginnende fase van dementie en mensen in een latere fase van dementie waarin thuis wonen moeilijk wordt.

Een creatief team van deskundigen uit verschillende partijen bespreekt de ondersteuningsvraag met deelnemende cliënten, op basis van een behoefteanalyse waarin aandacht is voor de problematiek, de thuissituatie en de behoeften van de cliënt en de mantelzorger. Punten als integraliteit, innovatie, inzet van technische toepassingen, passendheid komen aan bod.

Mogelijke interventies zijn bijvoorbeeld

  • Ergotherapie volgens de EDOMAH methode (ZVW)
  • Vormgeven van begeleiding thuis met aandacht voor psycho-educatie, begeleiding bij transities, zorgcoördinatie, neuropsychiatrische symptomen
  • Versterken van het sociale netwerk en technologische hulpmiddelen advies op maat door Hogeschool Rotterdam (en inzet technologische hulpmiddelen indien dat financieel haalbaar is)

Met de leerervaringen die binnen dit project worden opgedaan worden de eerste stappen naar de stip op de horizon gezet, namelijk mensen met dementie kunnen (levens)lang thuis kunnen laten wonen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen