Menu English

Everybody on Board II

Zorg en de creatieve sector

Publicatiedatum: 01 mei 2014

De creatieve sector biedt vanuit haar werk- en denkwijze veel potentie voor innovatie in de zorg. De samenwerking tussen deze sectoren staat echter nog in de kinderschoenen; partijen weten elkaar niet te vinden of kennen de waarde van elkaars werk- en denkwijze niet. Everybody on board II onderzoekt de mogelijkheden voor cross-overs tussen de creatieve sector en de zorg. Hierbij wordt creatieve innovatie ingezet om een bijdrage te leveren aan de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Toon:

Introductie

Zowel op lokaal als op nationaal niveau staat de gezondheidszorg voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Alsmaar stijgende zorgkosten, achterblijvende participatie en sociale inclusie van kwetsbare groepen mensen maar ook extramuralisering, gecombineerd met een verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Dit heeft tot gevolg dat de problematiek waarmee zorgprofessionals te maken krijgen gecompliceerder wordt en de roep om kwalitatieve verbetering van de gezondheidszorg groeit.

Om de geschetste problemen nu en in de toekomst het hoofd te bieden wordt veel verwacht van de werk- en denkwijze van de creatieve sector. De creatieve innovatiekracht die als gevolg van cross-overs tussen de creatieve sector en zorg tot stand komt trekt nationaal en internationaal de aandacht, getuige onder andere het vanuit het kennis- en innovatienetwerk CLICKNL geïnitieerde programma Create Health. De samenwerking tussen de zorg- en creatieve sector staat echter nog in de kinderschoenen; partijen weten elkaar niet te vinden of kennen de waarde van elkaars werk- en denkwijze niet.

Everybody on board II onderzoekt de mogelijkheden voor cross-overs tussen de creatieve sector en de zorg, zowel binnen als buiten Hogeschool Rotterdam. Hierbij wordt creatieve innovatie ingezet om een bijdrage te leveren aan de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Projectbeschrijving

Everybody on board II is een initiatief van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Hierin participeren lectoren, docenten, onderzoekers en studenten van de hogeschool en partners uit de creatieve sector en de zorg. Centraal doel was het creëren van cross-overs tussen de creatieve sector en de zorg, het ontwikkelen van projecten voor studenten en een intensievere samenwerking tussen onderwijs, kenniscentra van Hogeschool Rotterdam en het beroepenveld. Dit project was een vervolg op Everybody on Board I waarin onderzoek is gedaan naar de bijdragen van creatieve ondernemers aan het  aanpakken van achterstandsproblemen in Londen en Rotterdam. 

Studentprojecten

Studenten van de zorgopleidingen van Instituut voor Gezondheidszorg (IvG), studenten van de creatieve opleidingen van Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en Willem de Kooning Academie (WdKA) voerden projecten uit gericht op het snijvlak tussen de creatieve sector en zorgsector.

In deze projecten richtten de studenten van CMI en WdKA zich op de analyse van een probleem, het ontwikkelen van oplossingsrichtingen daarvoor en het met behulp van prototyping uitwerken en testen van de oplossingsrichtingen. De IvG-studenten richtten zich met name op onderzoek onder de doelgroep en zorgprofessionals met betrekking tot behoeften, verwachtingen en de bruikbaarheid van ontwikkelde concepten.

De projecten

  • Innovatie in het Baankwartier
  • Deurbeleid Laurens de Hofstee
  • Online communicatie voor de GGD