Menu English

Even Buurten

Gelukkig oud worden in de wijk

Publicatiedatum: 01 november 2010

Een project voor en door de buurt om ouderen in Rotterdam langer zelfstandig te laten wonen. Kenniscentrum Zorginnovatie was betrokken bij het onderzoek en ontwikkelde een e-learning module.

Toon:

Introductie

Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Veel ouderen kunnen daar wel wat extra ondersteuning bij gebruiken. Even Buurten Rotterdam richtte zich op ouderen boven de 70 jaar die in hun dagelijkse leven tegen kleine of grote problemen aanlopen, die zij zelf niet meer kunnen oplossen. Hun gezondheid verslechtert en ze zijn minder goed ter been. Of zij hebben psychische problemen zoals geheugenklachten, somberheid of angst. Ook hun sociale kring wordt vaak kleiner. Met een beetje hulp uit de buurt kunnen zij echter prima zelfstandig blijven wonen.

Onderzoek

Het project heeft voorzien in een integrale wijkaanpak die nodig is om het sociale netwerk te verstevigen en tijdige signalering van problematiek te bevorderen. Even Buurten bekeek met de ouderen waar zij behoefte aan hadden om vervolgens samen met de buurt passende ondersteuning te bieden. Elkaar dus beter leren kennen en helpen door 'even te buurten'.

In het project was een belangrijke rol weggelegd voor de sleutelfiguren, de spil en ouderen zelf. Sleutelfiguren zijn bewoners of ondernemers in de buurt die veel contact hebben met ouderen en andere wijkbewoners. De spil ondersteunt de buurt, de bewoners en de sleutelfiguren en werkt in de wijk binnen het veld van de zorg en welzijn. De spil zorgt ervoor dat de wijken in staat zijn om zelfstandig wonende ouderen laagdrempelig te ondersteunen. Daar waar nodig verwijst de spil door naar aanvullende professionele zorg- en welzijnsverlening. 

Samenwerking

Het onderzoek is gedaan door het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg. Vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie leerden de spillen hoe zichzelf te transformeren van zorg- of welzijnsprofessional tot spil. Ook beschreef het kenniscentrum de competenties en methodiek van het werk.

Kijk voor meer informatie en de samenvatting van het project ook op de website van Beter Oud.

Looptijd

Dit onderzoek liep van 2010 tot en met 2014.

Implementatieproject

Om de ontwikkelde methodiek Even Buurten (verder) te implementeren, heeft ZonMw opnieuw subsidie verstrekt aan het projectteam. Dit betekent dat er twee nieuwe instrumenten zijn ontwikkeld:

  • Een Integrale Wijkaanpak (IWA)-tool, een analyse-instrument voor integrale (wijk)teams, hun leidinggevenden en beleidsmakers waarmee randvoorwaarden voor het werken aan een integrale wijkaanpak voor professionals inzichtelijk worden gemaakt. De IWA-tool wordt in/met drie gemeenten ontwikkeld, ondersteund en geëvalueerd.
  • Een e-learningmodule gericht op de competenties van ‘spil-zijn’ voor verdere laagdrempelige verspreiding van de methodiek Even Buurten naar de professionals van de 42 wijkteams van Rotterdam, en professionals in andere gemeenten die de methodiek van Even Buurten willen toepassen in hun eigen wijkcontext.

De projectleiding van de ontwikkeling van de IWA-tool lag bij het Erasmus MC en van de e-learningmodule bij Kenniscentrum Zorginnovatie.

Looptijd

2016 - 2017