Menu
  English

  Development of More Sustainable Communities

  Creatieve ondernemers dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van achterstandswijken

  Publicatiedatum: 01 augustus 2012

  Centraal thema van dit project was de bijdrage die (verzamelgebouwen van) creatieve ondernemers kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van achterstandswijken. Dit project was een vervolg op een van de deelprojecten van het project Everybody on Board.

  Toon:

  Er hebben vier internationale workshops ten behoeve van kennisuitwisseling plaatsgevonden:

  1. Workshop in Londen met directeuren van zeven creatieve verzamelgebouwen uit zes Europese landen; hier is kennis uitgewisseld over strategieën met betrekking tot het in balans brengen van de financiering van verzamelgebouwen en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de omgeving.
  2. Workshop in Londen met Nederlandse en Engelse onderzoekers; tijdens deze workshop is kennis uitgewisseld over de mogelijke effecten van creatieve verzamelgebouwen op de omgeving en over hoe deze effecten kunnen worden gemeten.
  3. Workshop in Rotterdam met onderzoekers en directeuren van diverse creatieve verzamelgebouwen in Nederland, Engeland en Denemarken; tijdens deze workshop is kennis uitgewisseld over financieringsstrategieën voor verzamelgebouwen met creatieve ondernemers.
  4. Workshop in Rotterdam met creatieve ondernemers uit Rotterdam en Londen die op wijkniveau werken met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de omliggende (achterstands-)wijken; hier is kennis uitgewisseld over de verschillende ideeën, wijzen van aanpak en resultaten.

  Het project is inmiddels afgerond; de tijdens de workshops verzamelde data worden gebruikt in het promotieonderzoek van Jeannette Nijkamp naar de effecten van creatieve ondernemers op de Afrikaanderwijk. Kennis over een deel van de projecten die in de laatste workshop aan bod kwamen is verwerkt in het lesmateriaal voor het keuzevak ‘Gezondheid in de grote stad’.