Menu English

Fysiotherapie in de langdurige ouderenzorg

In dit project wordt in samenwerking met fysiotherapeuten, werkzaam in verschillende zorgorganisaties uit de regio Zuid-Holland Zuid, onderzoek gedaan naar de waarde van fysiotherapie in de langdurige ouderenzorg.

Toon:

Introductie

Op dit moment is het niet duidelijk op basis van welke gegevens fysiotherapeuten een inschatting maken over het nut en de noodzaak van fysiotherapie in individuele situaties in de langdurige ouderenzorg in de regio Zuid-Holland Zuid. Er zijn grote verschillen in inzicht tussen fysiotherapeuten onderling en duidelijke richtlijnen voor fysiotherapie in verpleeghuizen ontbreken. Daarnaast zijn er grote verschillen wat betreft formatie fysiotherapie tussen verschillende zorginstellingen. Vanuit de beroepsgroep is er behoefte aan een document waarin duidelijk staat beschreven hoe de fysiotherapeut in de langdurige ouderenzorg te werk gaat en wat hij of zij kan betekenen voor verpleeghuisbewoners, hun naasten, het multidisciplinaire team en de organisatie. Om die reden zijn onderzoekers van Kenniscentrum Zorginnovatie samen met fysiotherapeuten werkzaam in verschillende zorgorganisaties uit de regio een onderzoek gestart naar de waarde van fysiotherapie in de langdurige ouderenzorg.

Projectbeschrijving

Er zijn grote verschillen in inzicht tussen fysiotherapeuten onderling en duidelijke richtlijnen voor fysiotherapie in verpleeghuizen ontbreken. Een gedeelde visie vastgelegd in een kwaliteitsstandaard kan helpen om de verschillen in inzicht tussen fysiotherapeuten onderling te overbruggen en om consistenter en doelmatiger te werken. Een kwaliteitsstandaard kan ook dienen als leidraad om aan verpleeghuisbewoners en hun naasten uit te leggen wat zij van een fysiotherapeut kunnen verwachten. Daarnaast kan een standaard ook helpen bij het verantwoorden van de benodigde formatieplaatsen en daarbij de grote verschillen tussen verschillende zorgorganisaties te verkleinen.

Het project bestaat uit twee delen. Een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van fysiotherapie in de langdurige ouderenzorg. Therapeuten uit het werkveld werken hieraan mee.

Het tweede deel is een Delphistudie. Daarvoor krijgen fysiotherapeuten uit het werkveld een aantal vragenlijsten waarmee de projectgroep inzicht wil krijgen in hoe fysiotherapeuten in de langdurige ouderenzorg te werk gaan, en hoe ze zich binnen deze context willen positioneren.

Doel van het project

Het doel van dit project is te komen tot een beschrijving van de werkwijze van de fysiotherapeut in de langdurige ouderenzorg, hoe de fysiotherapeut zich binnen deze context wil positioneren en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Vastgelegd in een kwaliteitsstandaard fysiotherapie in de langdurige ouderenzorg.

Verbinding onderwijs

In het kader van het project wetenschap zijn groepen fysiotherapiestudenten betrokken. In studiejaar 2019-2020 hebben twee groepen een onderzoek uitgevoerd binnen dit project. Studiejaar 2020-2021 zijn er weer twee onderzoeksopdrachten voor dit project voor de studenten.