Menu
  English

  De Dooie Hoek

  De dood. Hoewel iedereen hem liever buiten houdt, is hij toch overal aanwezig, ook op een festival als Lowlands. Waar tot ver in de vorige eeuw de dood onderdeel uitmaakte van onze maatschappij lijkt hij inmiddels bijna uit ons eigen bestaan verdreven. Toch worden mensen op jonge leeftijd geconfronteerd met overlijdens. Juist onder jongeren is er sprake van ambiguïteit in de omgang met de dood. Ze hebben ermee te maken, maar de focus ligt op genieten van het leven.

  Toon:

  Resultaten

  In de Dooie Hoek zullen drie aspecten worden onderzocht: wat vinden jongeren belangrijk om te doen voor ze dood gaan, of ze hebben nagedacht over hun eigen uitvaart en hoe ze daarop reageren en hoe willen jongeren na hun dood herinnerd worden en voortleven op het internet. Op basis van de resultaten kan er worden nagedacht over hoe nadenken over de dood en digitaal nalatenschap bij het algemeen publiek, en met name bij jongeren, bevorderd kan worden.

  Uitkomsten en dataverzameling:

  • Wensen en ambities voor de dood komt (genoteerde items op bucketlist);
  • Fysieke reactie op confrontatie met eigen uitvaart (hartslag, bloeddruk);
  • Sociale reactie op confrontatie met eigen uitvaart/uitvaart van geliefde (geobserveerd sociaal gedrag zoals lachen, praten, stil zijn);
  • Muziekkeuze voor uitvaart (geselecteerd muziekstuk uit lijst van 11 uur);
  • Maatregelen en wensen voor digitaal nalatenschap (survey en wilsbeschikking).

  Met kwantitatieve en kwalitatieve methoden zullen data worden geanalyseerd. Dit zal resulteren in ten minste 2 artikelen.

  In de media