Menu English

Logoclicks

Onderzoek naar vormen van feedback bij (online) afasietherapie
Publicatiedatum: 01 januari 2017

Onderbouwing van de ontwikkeling van een online therapieprogramma voor personen met afasie.

Toon:

Introductie

Afasie

Afasie is één van de mogelijke gevolgen van hersenletsel en kan zich uiten door een stoornis in alle taalmodaliteiten (begrijpen, lezen, spreken en schrijven). Herstel treedt op door het inzetten van therapeutische interventies. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een hoge frequentie en intensiteit en personalisering van de afasietherapie een positief effect heeft op het herstel. 

Online platform

Logoclicks is een samenwerking van het lectoraat Zorg voor Communicatie, Hogeschool Utrecht en Thomas More Hogeschool Antwerpen. Logoclicks ontwikkelt een gevalideerd online therapieplatform, waarmee personen met afasie onder professionele begeleiding van een logopedist/afasietherapeut, intensiever kunnen oefenen met een gepersonaliseerde therapie. Dit platform vormt een aanvulling op de reeds bestaande therapiemethoden voor afasie.

Met dit platform wordt het mogelijk om de frequentie en intensiteit van de therapie te vergroten en de resultaten per behandeling eenduidig vast te leggen. Daarmee kan de therapeut uitspraak doen over de voortgang. De verwachting is dat de effectiviteit van therapie toeneemt, waardoor de kosten zullen dalen omdat onder meer de totale behandelduur verkort wordt.

In dit project is gekeken naar hoe de interactie tussen de cliënt en therapeut, zoals het geven van feedback en cues, een plek moet krijgen binnen Logoclicks om de therapie zoveel mogelijk te laten aansluiten op de individuele cliënt. Daarnaast is gekeken naar de bruikbaarheid van Logoclicks en is er onderzoek uitgevoerd om de in Logoclicks gebruikte afbeeldingen te standaardiseren. 

Projectbeschrijving

In dit project is literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek en deskresearch uitgevoerd. 

Feedback en het geven van aanwijzingen

  • Literatuuronderzoek naar de verschillende vormen van feedback en het geven van aanwijzingen tijdens afasietherapie. Welke vormen werken effectief om de prestaties van mensen met afasie te bevorderen tijdens de afasietherapie (gericht op mondeling benoemen op woordniveau)?
  • Kwalitatief onderzoek naar de toepassing van de verschillende vormen van feedback en het geven van aanwijzingen door ervaren logopedisten/afasietherapeuten, door middel van semigestructureerde interviews.

Bruikbaarheid

Literatuurstudie en deskresearch naar eisen die aan (de ontwikkeling van) oefenapps/ software gesteld kunnen worden bij mensen met afasie. In samenspraak met opdrachtgever Logoclicks is gekeken in hoeverre een eerste prototype kan worden uitgeprobeerd.

Massed practice

Literatuurstudie naar de meest actuele stand van zaken met betrekking tot 'massed practice' (hoog frequent, intensief en herhaaldelijk oefenen ) binnen de afasietherapie voor een zo groot mogelijk therapie-effect. 

Verbinding met het onderwijs

Diverse studenten (-groepen) hebben een bijdrage geleverd aan het project:

  • Tweedejaarsstudenten Logopedie, Ergotherapie en Gezondheidszorgtechnologie voerden samen een PMG-project uit: een project met studenten uit verschillende studierichtingen,
  • Derdejaarsstudenten Logopedie werkten mee binnen de module Onderzoek en Internationalisering,
  • Vierdejaarsstudenten Logopedie waren betrokken door middel van een afstudeerproject. 
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen