Menu English

Documentatie en Uitkomsten van Verpleegkundige Zorg

Verbetering van Person Centered Care in het Erasmus MC

Publicatiedatum: 01 februari 2014

Het Erasmus MC heeft een concernvisie geformuleerd om richting te geven aan de doelstelling om op lange termijn de gezondheidszorg vooruit te helpen. De visie is gericht op het zoeken naar vernieuwing, naar de beste diagnostiek en behandelmethodes en de nieuwste inzichten op het gebied van gezondheid en preventie. De nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn direct verbonden met praktisch handelen, zodat patiënten met een zorgvraag hier optimaal van profiteren.

Toon:

Resultaten praktijkonderzoek (fase 1)

In totaal zijn 549 dossiers gescreend op de aanwezigheid van zorguitkomsten of de beschrijving van verpleegkundige diagnoses.

Over de ernst en duur van de zorguitkomsten kon vrijwel niks gezegd worden. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te geven:

  • Het moment waarop de diagnose werd vastgesteld kwam niet overeen met de triggers (signalen)
  • De ernst van een probleem werd zelden tot nooit beschreven
  • Zelden tot nooit werd duidelijk dat een probleem voorbij was
  • Mogelijk is de patiënt ontslagen voordat het probleem voorbij was

In dit onderzoek zijn 549 dossiers bestudeerd op specifieke ongewenste zorguitkomsten dan wel op de systematiek van de verpleegkundige rapportage.
Het onderzoek laat zien dat, om antwoord te geven op de vraag wat in de huidige situatie de incidentie, ernst en duur van potentieel vermijdbare complicaties is, aan de hand van Elpado geen betrouwbaar antwoord gegeven kan worden.

Dit onderzoek laat tevens een trend zien dat op basis van gestandaardiseerde documentatie van verpleegkundige diagnoses en interventies waarschijnlijk met meer zekerheid kan worden vastgesteld welke problemen voorkomen.

Conclusie

Met de huidige manier van rapporteren is het niet mogelijk om de effecten van de nieuwe werkwijze op de kwaliteit en veiligheid van zorg, in termen van patiënt- en zorggerelateerde uitkomsten, in kaart te brengen.

Daarnaast laat dit onderzoek ook zien dat het handelen van zorgprofessionals (vooral het verpleegkundig handelen) niet of slechts met veel moeite (en interpretatie) kan worden verantwoord.